Міжнародна конференція "Автоматика-2006"

Розділ: 

13-а Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика-2006"

ВІННИЦЯ
25 – 28 ВЕРЕСНЯ, 2006

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)

• Математичні проблеми управління, оптимізації та теорії ігор
• Управління та ідентифікація в умовах невизначеності
• Автоматичне управління в технічних системах
• Управління аерокосмічними та іншими рухомими об’єктами
• Управління в природних, соціальних та економічних системах
• Прогресивні інформаційні технології та інтелектуальне управління
• Підготовка кадрів в галузі управління та автоматизації

Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету

Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі 100 грн. для учасників, 35 грн. для аспірантів, 20 грн. для студентів.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
• Національна академія наук України
• Міністерство освіти і науки України
• Українська Асоціація з автоматичного управління
• Інститут космічних досліджень НАН і НКА України
• Вінницький національний технічний університет
• Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
• Одеський національний політехнічний університет
• Міжнародний науково-навчальний центр інформацій-них технологій та систем НАН України і Міністерства освіти і науки України
• Національний технічний університет України “Київ-ський політехнічний інститут”
• Міністерство освіти Російської Федерації
• Московський державний університет ім. М.В. Ломо-носова
• Російський національний комітет з автоматичного управління
• Білоруська асоціація управління та менеджменту
• Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), Українська секція
• Національний інформаційний центр по співробітниц-тву з ЄС у науці і технологіях
• Україно-китайський технопарк високих технологій

Термін подачі матеріалів до 10 травня 2006 р.
Довідки за телефоном: +38-0432-598222

http://vstu.vinnica.ua/auto/