Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

15–16 вересня 2008 року на базі Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція "Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи".

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

Орієнтовні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференції:
1. Теоретичні проблеми функціонування та рецепції дитячої літератури.
2. Українська і зарубіжна дитяча література: типологічні паралелі, проблеми перекладу.
3. Образ дитини в українській і світовій літературі: психологічні виміри.
4. Від казки до фентезі: еволюція фантастичного в дитячому письменстві.
5. Дослідження дитячої літератури: сучасні інтерпретаційні стратегії (ґендерні, психоаналітичні, постколоніальні, герменевтичні та ін.).
6. Дитяча література в дошкільних закладах, шкільному й вузівському вивченні (літературознавчі, мовознавчі, психолого-педагогічні аспекти).
7. Періодика для дітей в історичній перспективі.
8. Дитяча література в контексті інших видів мистецтва (живопис, графіка, музика, театр, кіно, дизайн
та ін.).

Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, польська, болгарська, англійська.

Планується також проведення круглого столу за темою конференції.
Під час роботи конференції буде організовано презентацію найновіших наукових і навчально-методичних видань з філології. Про бажання взяти участь у презентації авторів просимо повідомити завчасно.

Для участі в конференції необхідно подати заявку до 30 червня 2008 року (звичайною або електронною поштою на адресу binfil@mail.ru, вказати в темі листа «Заявка на конференцію» та прізвище). Дискета з текстом, роздрукований примірник доповіді у 2 екземплярах будуть збиратися під час роботи конференції, або їх можна надсилати до початку конференції. Вартість публікації – 12 грн. сторінка; статті докторів наук друкуються безкоштовно. Оплата вноситься під час конференції або надсилається поштовим переказом на ім’я Герман Наталії Володимирівни, адреса: Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100.

Матеріали конференції будуть видані у міжвузівському збірнику «Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство», який включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України (Бюлетень ВАКу. – 2000. – №2. – С.74), на початку 2009 року. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей.