Конференція "Фінансове забезпечення розвитку суспільства"

Розділ: 

[b]Міжнародна науково-практична конференція[/b]
[b]"Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства"[/b]
[b]Дніпропетровськ - 23 березня 2007[/b]

Тематика:
[list]
[*][b]Фінансово-економічний механізм регулювання соціально-економічних процесів розвитку суспільства[/b] (організаційно-правові аспекти державного та регіонального розвитку, діалектика централізації та децентралізації бюджетних ресурсів, досвід подолання диспропорцій регіонального розвитку; соціальне спрямування бюджетної політики, фінансування науки, освіти, культури, соціального захисту населення; розвиток системи місцевих бюджетів; економіко-математичне моделювання і комп'ютеризація бюджетних грошових потоків).
[*][b]Фінансові чинники стимулювання економічного зростання[/b] (зміцнення фінансової інфраструктури: розвиток банківсько-кредитної системи, страхового захисту; розвиток територіально-виробничих комплексів, технопарків; проблеми продовольчої та енергетичної безпеки; митна політика; вдосконалення фінансово-економічного механізму функціонування суб'єктів господарювання).
[*][b]Фінансове забезпечення соціального розвитку суспільства[/b] (синхронізація економічного і соціального зростання; вдосконалення системи розподільчих відносин: правозахист інтересів працівників приватних підприємств, гарантійне забезпечення їх соціального страхування, розширення соціальних послуг; участь працівників у капіталі і доходах підприємств; соціальна адаптація суспільства до ринкових умов; підвищення соціальних стандартів життя).
[/list]

Адреса оргкомітету конференції

[b]Адреса оргкомітету конференції[/b]
Дніпропетровська державна фінансова академія,

вул. Аржанова, 12,
м. Дніпропетровськ, 49083, Україна.

Сайт: www.dsfa.dp.ua

Запрошуємо до спілкування - Форум Рідного Міста

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]