ХХІV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України 12 – 16 травня 2014 р. у Львові проводять ХХІV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

Робота секцій відбуватиметься за темами:

1. Історичні корені релігійності.

а) дохристиянська релігійність; б) семантико-світоглядні основи релігійної обрядовості.

2. Конфесійний розвиток християнства на українських землях в Х – початку ХХ ст.

а) раннє християнство Х – ХІV ст.; б) церква у Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.); в) релігійне життя Галичини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. г) становище конфесій у Російській імперії.

3. Виклики ХХ ст.

а) формування національної української церкви в 1917 1920-х рр.; б) церква в умовах радянського тоталітаризму; в) релігійне життя української діаспори.

4. Українська держава і церква. а) політологічні аспекти державно-церковних відносин; б) соціологія релігії в сучасних умовах.

5. Філософія релігії та релігієзнавча думка в Україні. а) історія богословської думки в Україні (ХІ ХVІІІ ст.); б) релігійні погляди українських діячів ХІХ ХХ ст.; в) постмодерна релігійність; г) східні релігії.

6. Сакральне мистецтво. а) іконографія; б) храмова архітектура; в) культові речі; г) музичне мистецтво (церковний спів, дзвонарство, органна музика).

7. Музейництво та охорона сакральних пам’яток. а) музейна реставрація, збереження сакральних пам’яток; б) комплектації музейних збірок культових речей; в) історія одного експонату; г) релігійний туризм; г) проблемні питання розвитку музеїв в Україні. Передбачається, що в рамках конференції буде проведено круглі столи:

• Богослужбова література до ювілею перших друкованих «Апостолів» Івана Федорова 1564 і 1574 рр.;

• Початок Першої світової війни 1914 р.: Простір і пам’ять

• Релігійні погляди Тараса Шевченка (до 200 – річчя з дня народження)

• Митрополит Андрей Шептицький: Як будувати рідну хату? (70-а річниця пам’яті)

Матеріали конференції будуть видрукувані у збірнику «Історія релігій в Україні», що зареєстрований у Мінюсті України як фахове наукове видання.