IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Наукова рада з проблеми “Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої” при ВФА Національної Академії наук України
Міністерство освіти і науки України
Українське фізичне товариство
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Запорізький національний технічний університет
ВАТ «Завод напівпровідників» (м.Запоріжжя)
Проводять IV Українську наукову конференцію з фізики напівпровідників (УНКФН-4)
“УНКФН-4”, Україна, Запоріжжя, 15 - 19 вересня 2009 р.

 • Нові напівпровідникові технології, кремнійові технології.
 • Сучасні проблеми кремнійових технологій.
 • Широкозонна електроніка і оптоелектроніка.
 • Терагерцова електроніка.
 • Фононні явища в наноструктурах.
 • Нанотрубки, фулерени та графени.
 • Фотонні кристали, нанооптика та метаматеріали.
 • Відкриті квантові точки.
 • Спінтроніка у сучасній фізиці напівпровідників.
 • Напівпровідникові фотоприймачі. Стан та перспективи.
 • Методи характерізації та діагностики н/п структур.
 • Попередній список тем запрошених доповідей:

  • Сучасні тенденції напівпровідникової мікро- та наноелектроніки.
  • Нові напівпровідникові технології, кремнійові технології.
  • Сучасні проблеми кремнійових технологій.
  • Широкозонна електроніка і оптоелектроніка.
  • Терагерцова електроніка.
  • Фононні явища в наноструктурах.
  • Нанотрубки, фулерени та графени.
  • Фотонні кристали, нанооптика та метаматеріали.
  • Відкриті квантові точки.
  • Спінтроніка у сучасній фізиці напівпровідників.
  • Напівпровідникові фотоприймачі. Стан та перспективи.
  • Методи характерізації та діагностики н/п структур.

  Наукова рада з проблеми “Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої” при ВФА Національної Академії наук України
  Міністерство освіти і науки України
  Українське фізичне товариство
  Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
  Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
  Запорізький національний технічний університет
  ВАТ «Завод напівпровідників» (м.Запоріжжя)

  Примітка. Список тем запрошених доповідей може бути змінений або доповнений.

  Наукові напрями конференції:

  1. Нові фізичні явища в об’ємі та на поверхні напівпровідників.
  2. Фізичні явища у низько- та квантово розмірних структурах.
  3. Сучасні кремнійові технології.
  4. Фізика напівпровідникових приладів:

  * а) проблемні питання мікро- та наноелектроніки, квантові і наноструктурні прилади;
  * б) сучасні фізико-технічні аспекти оптоелектронних пристроїв;
  * в) надвисокочастотна та терагерцова електроніка.

  5. Матеріалознавство, технології та діагностика напівпровідникових матеріалів.

  Тези доповідей будуть видані перед початком роботи конференції.

  Вимоги до тез

  Обсяг тез: одна повна сторінка, запрошені доповіді – дві.

  Текст набирати на аркуші формату А4 з полями:
  ліве – 3,0 см, решта по –2,5 см в редакторі
  WinWord шрифтом Times New Roman. Назва – жирним шрифтом 16 pt, прізвища авторів -12 pt, інформація, яка стосується місця роботи
  авторів і адреса – курсивом 12 pt, все
  по центру, текст – 14 pt. Між рядками один
  інтервал. Серед авторів підкреслити доповідача.

  Бажано його поставити на перше місце,
  оскільки переписка буде вестись з першим
  автором. Слід надіслати тверду копію
  тез у 2 примірниках, експертний висновок
  та електронну версію тез на дискеті 3,5//,
  або електронною поштою. На дискеті написати:
  Прізвище, назву доповіді, місто. Формули
  набирати у редакторі формул MS Word Equation
  або MathType. Всі підписи всередині рисунків,
  а також формули повинні бути шрифтом
  величиною 12 pt.

  Умови публікації тез, прийнятих
  програмним комітетом:

  * сплата оргвнеску (одержане Оргкомітотом підтвердження з указанням прізвища учасника, доповідача);

  * наявність експертного висновку для авторів з України (висилайте разом з тезами);

  * повна доповідь (відповідно прийнятим тезам).

  Від одного автора приймається не більше двох доповідей.

  Просимо кожного співавтора надіслати заповнену реєстраційну картку.

  Доповіді будуть опубліковані за рекомендацією
  програмного комітету в науково-технічних
  журналах: “Український фізичний журнал”,
  “Журнал фізичних досліджень”, “Semicond.
  Phys. Quant. Electron. Optoelectron.”, “Функціональні матеріали”, «Технология и конструирование в электронной аппаратуре», «Фотоелектроніка», «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології», «Складні системи і процеси.
  Після рекомендації рукописи авторам буде потрібно привести у відповідність з вимогами журналів і відправити на їх адресу.

  Робочі мови конференції: українська,
  російська, англійська.

  Організаційний внесок за участь в конференції становить:
  - для учасників з України - 300 - грн. включно з ПДВ;
  - для учасників з СНД - 70- ($) (або в еквівалент у гривнях);
  - з інших держав - 100- ($)(або в еквівалент у гривнях).

  Для членів УФТ (по пред’явленню посвідчення) знижка на 20%, для аспірантів та молодих вчених (до 25 років) – на 50 %.

  Додаткова інформація

  1. В УНКФН-3 (2007 р.) взяло участь більш ніж 300 вчених та спеціалістів, було представлено 471 доповіді з 23 країн.

  2. Запоріжжя має повітряне, залізничне та автобусне сполучення з багатьма містами України та світу. Можливості транспортного зв’язку з Запоріжжям доповнюються європейським рівнем комфортабельності всіх видів транспорту через столицю України – місто Київ.

  3. Проживання учасників планується в готелі, санаторії та в комфортабельних гуртожитках університету.
  У м. Запоріжжя в цей час тепло і сухо, середня температура повітря 20-22°С,.
  Планується екскурсії на підприємства та культурна програма, в рамках якої бажаючі зможуть ознайомитися з визначними пам'ятками Запоріжжя

  Основні дати конференції:

  Прийом:

  - реєстраційних карток - до 01.04.2009;
  - тез доповідей з експертними висновками (для
  авторів з України) - до 01.05.2009;
  - розсилка 2-го інформаційного листа учасникам
  та авторам прийнятих доповідей - до 01.06.2009;
  - прийом повних доповідей - до 01.08.2009;
  - прийом оргвнеску - до 31.08.2009 (після 31.08.2009 сумма оргвнеску на 15% більше).

  Спонсори

  Для фінансової підтримки конференції запрошуються спонсори як з України, так і з закордону. Спонсори будуть спеціальним чином (за бажанням – з їх товарним знаком чи логотипом) вказані в інформаційних матеріалах
  конференції, що призначені для розсилки в більшість країн світу. З пропозиціями звертатись за нашими реквізитами.

  Адреса для листування:
  Відправка тез і реєстраційних карток:

  Оргкомітет “УНКФН-4”,
  Інститут фізики напівпровідників НАН України
  пр. Науки, 41, м. Київ, 03028, Україна
  тел.: +38(044) 525 6040
  Стронський Олександр Володимирович
  E-mail:stronski@isp.kiev.ua,

  Додатково:
  інформація про конференцію буде розміщена
  на веб-стор:
  http://www.web.isp.kiev.ua..
  Локальний оргкомітет “УНКФН-4”,
  Класичний приватний університет
  Вул. Жуковського, 70-б, Запоріжжя, Україна, 69002
  Тел.: +38(061) 764 4256
  Горбань Олександр Миколайович
  E-mail: gorban@education.zp.ua
  Тел. +38(061) 2209450

  Левінзон Давид Іделевич
  Бахрушин Володимир Євгенович
  E-mail: Vladimir.Bakhrushin@zhu.edu.ua