ІV-а Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права»

Розділ: 

Дата події: 

П'ятниця, 20 Лютий, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжнародної наукової Інтернет-конференції «Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права», яка відбудеться 20 лютого 2015 року на базі Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» в місті Миколаєві.
Перед сучасним правом та державою дедалі частіше постають проблеми, які не можуть бути вирішені одними лише традиційними засобами. Така державно-правова криза спостерігається не тільки на національному, але й на регіональному та міжнародному рівнях, отже виникає необхідність у пошуку нових засобів для розв’язання поточних проблем та забезпечення сталого розвитку права та держави. Особлива увага у цьому процесі має приділятися відновленню духовно-морального стрижня права, вираженого, зокрема, у системі принципів права.
Взяти участь у конференції, присвяченій обговоренню цих та багатьох інших питань розвитку приватного права пропонується усім, для кого не байдужі зазначені проблеми. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі юриспруденції, співробітники судових і правоохоронних органів України та зарубіжних країн, асистенти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, а також студенти і курсанти вищих навчальних закладів з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень. За результатами проведення конференції буде виданий збірник наукових праць учасників цього заходу.
Пропонуються такі тематичні напрямки конференції:
– Теоретико-методологічні орієнтири приватноправових досліджень в епоху постмодерну;
– Модернізація сучасного приватного права в Україні;
– Поєднання приватних та публічних засад в правовому регулюванні;
– Компаративні аспекти приватноправових досліджень.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі в конференції необхідно не пізніше 8 лютого 2015 року надіслати (подати) до Оргкомітету: заявку; тези доповіді (загальний обсяг не більше 6 сторінок); електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресою: nikolaeviuscivile@yandex.ua); копію квитанції про оплату.
Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:
– для покриття витрат по виданню збірника за результатами конференції та оплату поштових послуг сплачується внесок у розмірі 150 гривень (за необхідності відправлення збірника матеріалів конференції в інші держави – суму, еквівалентну 30 доларам США), що вноситься особисто, електронним або звичайним поштовим переказом за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, МІП НУ «ОЮА» Оборотову Ігорю Гариславовичу;
– вчені, які мають науковий ступінь доктора наук, і беруть участь у конференції одноособово, за покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника та оплатою поштових послуг, оплату не вносять;
– збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників (або відправлений поштою) до 1 березня;
– доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри цивільно-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» http://nikolaeviuscivile.org.ua;
– оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей.

Координати:
Адреса: вул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, 54038, Україна
Тел.: +38 (0512) 34-21-60 (кафедра цивільно-правових дисциплін)
Тел./Факс: +38 (0512) 34-01-12
Інтернет-сайт: http://nikolaeviuscivile.org.ua/
E-mail: nikolaeviuscivile@yandex.ua

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon zaproshennja_privatne_pravo_2015.doc149 КБ