ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

[b]Тематичні напрямки роботи конференції:[/b]
Фундаментальні та прикладні дослідження в географії.
Досягнення та перспективи екологічних досліджень в Україні.
Компетентнісний підхід у викладанні географії та екології в закладах освіти України та зарубіжжя.
Реєстрація учасників конференції з 900 до 1030 у центральному корпусі університету (вул. Садова, 2). Початок роботи конференції - 1100.
[b]Регламент роботи:[/b]
[list][*] доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.;
[*] доповідь на секції – до 10 хв.;
[*] повідомлення – до 5 хв.[/list]
До початку роботи конференції планується видання збірника наукових праць за поданими матеріалами.
Подання заявки учасника конференції та тез доповідей до [b]15 лютого 2010 року.[/b]
Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету:
на окремому аркуші заявку кожного учасника: прізвище, повне ім’я та по-батькові автора/авторів, місце навчання чи роботи, науковий ступінь, тематичний напрямок, адресу для кореспонденції, заявку для проживання у готелях міста (проживання та харчування на засадах самофінансування).
матеріали доповідей, надруковані в одному примірнику підписаному авторами, та на електронному носії; обсяг поданих матеріалів від 3 до 5 сторінок формату А4; текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пунктів, без переносів, півтора інтервали, поля – по 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа; назва центрується посередині (напівжирним), під нею прізвище з ініціалами автора, посада або науковий ступінь, місце роботи, e-mail – справа (курсивом). Ціна друку однієї повної чи неповної сторінки – 20 грн.
копія квитанції про оплату (Бабію Юрію Олексійовичу)

[b]Адреса оргкомітету конференції:[/b]
Україна, 20300 м. Умань, вул. Садова, 2
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Направляти матеріали з поміткою
на конференцію "Географія та екологія: наука і освіта"
кафедра географії та екології Бабію Юрію Олексійовичу.
Контактні телефони: 8 (04744) 5-05-42 (деканат); 8-066-1555328
8-050-5462253 (Тімець Оксана Володимирівна)
e-mail: timets07@rambler.ru
e-mail: sergi_polovka@ukr.net, mazyrti@meta.ua

http://ggf-dnu.at.ua/publ/quotgeografija_ta_ekologija_nauka_i_osvitaquot_iii_vseukrajinska_naukovo_praktichna_konferencija/2-1-0-105