ІІІ Міжнародна науково-практична веб-конференція "Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства"

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Університет інформаційних технологій та менеджменту, м. Жешув (Польща)

Тематичні напрямки:

Секція 1. Комп'ютерні науки. Інформаційні системи в управлінні підприємствами та установами. Високопродуктивні обчислення, операційні системи та мережі, телекомунікаційні технології. Проектування баз даних і знань. Захист інформації в комп'ютерних системах.

Секція 2. Системна інженерія. Оптимальне і адаптивне управління складними об'єктами в умовах невизначеності. Оптимізація ІТ-інфраструктури, віртуалізація, хмарні обчислення. Експертні системи управління та інтелектуальні системи. Проблемно-орієнтовані комплекси і середовища комп'ютерного моделювання. Розробка і впровадження інформаційно-аналітичних систем. Засоби обробки і візуалізації даних.

Секція 3. Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване та автоматичне управління в технічних системах. Технічні та програмні засоби автоматизації і автоматики. Діагностика технічного стану об'єктів автоматизації. Засоби вимірювання технологічних параметрів. Нейромережеве адаптивне управління, моделювання і ідентифікація об'єктів. Сучасна мікропроцесорна техніка, програмовані контролери, вбудовані системи. Проблеми автоматизації управління підприємствами та організаціями.

Секція 4. Сучасні веб-технології, дизайн та мультимедіа. Програмування та інтерактивний контент для Інтернет. Технології для електронних мультимедійних видань. Інформаційне та організаційне забезпечення систем дистанційного навчання. Використання веб-технологій в маркетингу та комерційній діяльності. Системи онлайн взаємодії.

Секція 5. Комп'ютерні технології на промисловому та міському транспорті. Інформаційні технології в логістиці. Моделі і моделювання транспортних процесів і систем. Інформаційно-управляюче забезпечення транспортних процесів. Електронні технології інформаційного забезпечення транспортно-логістичних центрів.

Секція 6. Актуальні дискусійні питання управління Інтернетом. Проблеми формування особистості в інформаційному суспільстві. Свобода і недоторканність приватного життя в сервіс-орієнтованих архітектурах: поведінковий таргетінг, пошукові системи і соціальні мережі. Права інтелектуальної власності в цифровому оточенні. Електронний уряд. Цензура і свобода слова в Інтернет. Персоналізація і проблеми етики в Інтернет. Саморегулювання Інтернету, wiki-спільнота та Web 2.0. Онлайн взаємодія, цифрова грамотність, електронні навички і анонімність.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі:
Тези необхідно надсилати до оргкомітету електронною поштою у вигляді документу Microsoft Word. Електронний лист має містити зворотну електронну адресу автора, файл ПІБ.doc з тезами (згідно шаблону), файл ПІБ.xls із заявкою (шаблон на офіційному сайті конференції http://fcs.it-club.lg.ua/images/doc2012/cs2012-sample-application.xls), а також копію квитанції про оплату. В темі електронного листа обов'язково вказати текст "Конференція CS 2012" або російською "Конференция CS 2012" або англійською "Conference CS 2012".

Організаційний внесок: 80 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Автори повинні дотримуватися законодавчих вимог з опублікування матеріалів у відкритому друці, але не обов'язково подання актів експертизи.
До початку конференції матеріали, відібрані організаційним комітетом (задовольняють вимогам конференції), будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції (з номером реєстрації ISBN) і видані учасникам під час проведення або надіслані поштою.
Тези повинні містити наступні елементи: постановка проблеми (задачі), її зв'язок з важливими завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виділення невирішених її частин, формування цілей, викладання основного матеріалу дослідження, список літератури (відповідність вимогам, вказаним в постанові ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1).

За результатами конференції найкращі доповіді та матеріали будуть рекомендовані до друку у науковому виданні "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля" (свідоцтво КВ № 15607-4079 ПР від 18.08.2009). Автори отримають на електронну адресу запрошення надати статті, оформлені згідно вимогам.

  1. Обсяг публікації - від однієї до трьох сторінок формату А5 (14,8 см. х 21 см.); міжстроковий інтервал 1; шрифт Tahoma № 8; інтервал перед абзацом - 2 пт.; всі поля 20 мм. Шаблон тез необхідно завантажити з сайту http://fcs.it-club.lg.ua/images/doc2012/cs2012-ready-paper-template-en-ru.doc
  2. Спочатку вказується назва тез великими літерами, далі у правій половині аркуша розміщуються прізвища та ініціали авторів. Нижче вказується прізвище наукового керівника, якщо є. Нижче назва установи (Навчальний заклад, ел. пошта), далі назви установ співавторів і наукового керівника, якщо вони відрізняються. Далі розмістити анотацію, ключові слова і текст тез. Бажано використовувати полутонові рисунки.

Контактна інформація:

Адреса оргкомітету: Кафедра системної інженерії, СНУ ім. В. Даля, вул. Тухачевського, 11(12-й корпус), м. Луганськ, 91050
Телефони: (642) 47-14-44
E-майл: info@fcs.it-club.lg.ua