III Міжнародна науково-практична конференція "Структурна релаксація в твердих тілах"

Галузь: 

Місце події: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 3-й Міжнародній науково-практичній конференції “СТРУКТУРНА РЕЛАКСАЦІЯ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ“, яка відбудеться у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського 19-21 травня 2009 року.

Конференцію проводять:

Міністерство освіти і науки України
Академія наук вищої освіти України
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Тульський державний університет (Росія)

Тематика конференції:

1. Релаксаційні явища у металах і сплавах
2. Релаксаційні процеси у матеріалах зі складною морфологією: композити, полімери, наноструктурні і аморфні матеріали
3. Структурна релаксація у напiвпровідниках і діелектриках

Планується публікація тез конференції до її початку і випуск матеріалів конференції у журналах “Металлофизика и новейшие технологии”, “Functional Materials”.

Вимоги до оформлення тез і матеріалів:

Тези обсягом до двох друкованих сторінок формату А4 повинні бути набрані в редакторі "Мiсrоsоft Word" (шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 12 пт, інтервал між рядками - одинарний). Назву необхідно подати прописними буквами по центру рядка. Далі через інтервал - прізвище(а) та ініціали автора(ів), організація, місто, країна. Перед текстом тез слід пропустити ще один інтервал. Допускається наявність малюнків і таблиць, які мають бути розташовані в тексті безпосередньо після посилань на них. До тез необхідно при-класти Анкету учасника конференції (див. нижче).

Текст статті до матеріалів конференції об’ємом до 6 сторінок оформляти згідно з вимо-гами редакцій журналів “Металлофизика и новейшие технологии”, “Functional Materials” (дивись сайти редакцій: http://www.isc.kharkov.com/journal/; www.imp.kiev.ua/?a=publishing).

Заявку на участь, тези доповідей і матеріали направляти:

1. Електронною поштою за адресою: mozgov@svitonline.com
2. Поштою - на дискеті 3,5" або CD i на білому папері формату А4.
3. Статті до матеріалів конференції можна віддати безпосередньо при реєстрації на кон-ференції (електронний варіант обов’язковий).

Інформація для учасників:

Планується проведення пленарних засідань і робота секцій відповідно до тематики кон-ференції.

Контрольні дати:
Заявка на участь - до 15 березня 2009 року
Тези доповідей - до 15 квітня 2009 року

Оргвнесок: 100 € (для учасників країн СНД – 25 € (аспіранти, студенти – 15 €) або гривне-вий еквівалент.
Оплата оргвнеску при реєстрації (можливий поштовий переказ на ім’я: Ярош Оксана Івані-вна, Оргкомітет ICSRS-3, ВДПУ, вул. Острозького, 32, 21100, Вінниця)

Реєстрація і розміщення учасників - 18 і 19 травня 2009 року
Робочі мови конференції - українська, російська, англійська
Доповідачам будуть надані необхідні технічні засоби.

Ми сподіваємося, що Ви знайдете час, щоб відвідати гостинну Вінницю і взяти участь у конференції.

Оргкомітет просить повідомити координати фахівців - можливих учасників конференції (П.І.П., e-mail, телефон, адреса). Наперед вдячні.

Анкета учасника конференції:
1. Назва доповіді
2. Автори доповіді
3. Категорія доповіді (усна, стендова)
4. Заклад, місто (для кожного автора)
5. Автори (П.І.П. повністю, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказати доповідача)
6. Адреса для листування, телефон, електронна адреса
7. Підпис

Наша адреса:
ВДПУ, Оргкомітет ICSRS-3
вул. Острозького, 32, Вінниця, 21100
Телефони: +38-0432-27-69-73, +38-0432-27-90-76, +38-044-525-61-82, +38-057-330-03-31
E-mail: mozgov@svitonline.com, konakova@isp.kiev.ua, palval@ilt.kharkov.ua
Про конференцію можна дізнатись більше на Web-сайті: http://www.vspu.edu.ua