ІІІ міжнародна (Інтернет) науково – практична конференція "Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Напрямки роботи конференції:

1. Олімпійський та професійний спорт.
2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
3. Сучасні технічні засоби навчання.
4. Відбір та багаторічне планування у спорті.
5. Побудова багаторічного тренування.
6. Педагогічні та соціально – філософські аспекти фізичної культури та спорту.
7. Психологічні та медико – біологічні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології.

Матеріали конференції будуть розміщенні на сайті Академії ВВ МВС України. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.

Для участі в конференції необхідно до 12 травня 2009 року (включно) надіслати матеріали роботи, анкету учасника (вказати: країну, прізвище, ім’я, по батькові, повну назву закладу, організації, домашню адресу, посаду, учений ступінь, звання, контактний телефон, електронну адресу.

Матеріали надсилати на електронну адресу: hatsa@mail333.com.
Вартість участі у конференції незалежно від обсягу статті – 20 грн. Для докторів наук, професорів, доцентів публікація статті (без співавторів) безкоштовно.

Телефони: (050) 600-23-70
Web-сторінка: http://uvv.kharkov.ukrtel.net/conference/Fiz_konf/fiz_konf_body_index.html
E-майл: hatsa@mail333.com
Адреса оргкомітету: 61001, Україна, м.Харків – 01, площа Повстання 3, АВВ МВС України, каф.№16