ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор:
Київський університет права НАН України
Рівненський інститут
Кафедра гуманітарних дисциплін

Тематичні напрямки:.
1. Філософська рефлексія суспільства та його історії
2. Комунікативні стратегії сучасної лінгвістичної науки
3. Шляхи вдосконалення педагогічного процесу в сучасних закладах освіти

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно подати заявку з темою і тезами доповіді обсягом 2-3 сторінки друкованого тексту (шрифт - Times New Roman, розмір 14 пт., міжрядковий інтервал - 1,5) та відомостями про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада, місце роботи або навчання, адреса електронної пошти, контактні номери телефонів) на електронну або поштову адресу оргкомітету.

Інформацію (тези, заявку, копію квитанції про сплату оргвнеску) надсилати електронною поштою (тези, відомості про авторів, копію квитанції про сплату організаційного внеску (назви файлів мають містити прізвище автора / першого співавтора доповіді (наприклад, Любченко_Тези, Любченко_Заявка, Любченко_Квитанція).

Організаційний внесок: 75 грн.

Оплата участі:
Банк одержувача: ПриватБанк
П.І.Б. Зелент Ольга Іванівна
ЗКПО: 1783508944
МФО банку одержувача: 333391
Поточний рахунок одержувача: 26006060038196
Призначення платежу: конференція
тел.22-43-73; 050 73 58 777
від П.І.Б.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Місце роботи / навчання
Науковий ступінь
Учене звання
Контактний телефон/факс
Поштова адреса
Електронна адреса
Назва доповіді
Назва напряму роботи конференції
Дата

Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року