ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Метою конфренції є пошук стратегічних та перспективних шляхів розвитку України, що сприятимуть насамперед її соціально-економічному росту в ХХI столітті.
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті"
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми наднаціонального регулювання.
Секція 2. Інституціональні та неоінституціональні підходи до вирішення проблем глобального
економічного розвитку.
Секція 3. Роль фінансово-кредитних важелів у посткризовому відновлені економіки.
Секція 4. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу і аудиту.
Секція 5. Стратегічні та тактичні орієнтири менеджменту в умовах становлення суспільства сталого
розвитку.
Секція 6. Проблеми охорони навколишнього середовища та формування екологічної культури
суспільства.
Секція 7. Перспективи вибору інтеграційних векторів України: правове, економічне та гуманітарне
забезпечення.
Секція 8. Ментальні та соціокультурні проблеми українського суспільства в процесі
державотворення.