ХІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Розділ: 

Галузь: 

Дата події: 

Четвер, 24 Грудень, 2015

Місце події: 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Рада молодих учених університету запрошують Вас взяти участь у роботі ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 24-25 грудня 2015 р.

Планується робота за секціями:
1. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
2. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
4. ЕКОЛОГІЯ
5. ЕКОНОМІКА
6. ЖУРНАЛІСТИКА
7. ІСТОРІЯ
8. КУЛЬТУРОЛОГІЯ
9. МАТЕМАТИКА
10. МЕДИЧНІ НАУКИ
11. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ
12. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
13. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
14. ПЕДАГОГІКА
15. ПОЛІТОЛОГІЯ
16. ПСИХОЛОГІЯ
17. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
18. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
19. СОЦІОЛОГІЯ
20. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
21. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ТРАНСПОРТ
22. ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
23. ФІЗИКА
24. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
25. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
26. ФІЛОСОФІЯ
27. ХІМІЯ
28. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).
Другий рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).
Третій рядок – назва міста (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).
Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 0,75 см).
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.