ДО ОБГОВОРЕННЯ РЕФОРМИ ОСВІТИ

Теза 1. Вектор змін налаштований не тільки на «Пенсійну реформу», але і на
«Реформу освіти», що передбачає закриття приватних вищих навчальних закладів
з вигнанням на вулиці десятків тисяч студентів, викладачів і обслуговуючого персоналу. Альтернативи представлення робочих місць викладачам і студентам
«нова реформа освіти» не надає. Не можна руйнувати стару будівлю, не збудувавши нічого нового. В чому смисл так званої «реформи освіти»?

Теза 2. Приватні університети в меншій степені залежні від держави. Їх наукова
еліта творить нове і має набагато більше можливостей до публікації своїх ідей
і результатів досліджень. Заангажовані і закомплексовані державні університети
у великій мірі відстають від їх вільних партнерів. Знищення приватних університетів означає знищення свободи думки, свободи мислення, свободи творчості, знищення наукових шкіл нового покоління, знищення молодої наукової
еліти країни взагалі.
Настають сутінки науки, сутінки виявлення власної думки.

Теза 3. Монополія державних чиновників від науки знищить конкуруючі напрямки в науці приватних університетів. Демократія волевиявлення закривається назавжди. І наступають темні часи тоталітарного монополізму.

Теза 4. На Заході приватні вищі навчальні заклади процвітають. Невже Україна
не може йти шляхом Західної демократії? Чи варто запроваджувати особливий
«український спосіб життя, мислення, навчання», відмінний від загальноприйнятих у всьому цивілізованому світі?

Теза 5. Державні університети програють приватним , тому, що не можуть забезпечити робочі місця своїм випускникам. Адже їм необхідно обов’язково
працевлаштувати випускників, які навчались по держзамовленню. І необхідно це зробити, в основному, в державному секторі економіки. Але, якщо державний сектор економіки не працює, необхідно скорочувати держзамовлення, тобто,
в першу чергу, необхідно скорочувати набори в державні виші , а не приватні.

Forums: 

Keywords: 

Locations: