Галузеве машинобудування

Машини і процеси поліграфічного виробництва;
Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
Двигуни та енергетичні установки;
Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт;
Піднімально-транспортні машини;
Гірничі машини;
Машини для металургійного виробництва;
Машини легкої промисловості;
Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
Машини нафтової та газової промисловості;
Машини та апарати хімічних виробництв;
Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування;
Турбомашини та турбоустановки;
Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати;

Наукова сесія "Інноваційні проекти в галузі технічного сервісу машин" 2014

Галузь: 

Запрошуємо відвідати наукову сесію "Інноваційні проекти в галузі технічного сервісу машин", у складі якої відбудуться міжнародні науково-парктичні конференції.

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі наукової сесії вчених, фахівців, провідних спеціалістів, практиків та керівників підприємств.

Дедлайн: 01.03. 2014

До складу наукової сесії входять міжнародні науково-практичні конференції:

  • Сучасні напрямки вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві.
  • Технічний сервіс машин для рослинництва.
  • Технологічні системи ремонтного виробництва.
  • Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології.

Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

Матеріали наукової сесії за бажанням авторів будуть опубліковані в 4-х тематичних випусках Вісника ХНТУСГ, який включено до переліку фахових видань МОН України, у міжнародному журналі Польської академії наук «MOTROL» та рекомендовані до друку в перших номерах журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» (публікації безкоштовні).

ІI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інженерна механіка та транспорт 2011" (EMT-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме ІI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інженерна механіка та транспорт 2011" (EMT-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

49-а Міжнародна конференція «Актуальні проблеми міцності»

Галузь: 

Регулярно проводяться протягом 30 років у різних країнах (Росії, Білорусі, Україні, Естонії) міжнародні конференції «Актуальні проблеми міцності» дозволяють встановити тісні зв'язки між вченими різних країн, які працюють в галузі фізики і механіки міцності, сприяючи розвитку цієї найважливішої для народного господарства області науки. Дана 49-а міжнародна конференція присвячена 80-річчю від дня народження В. І. Трефілова - видатного вченого в галузі фізичного матеріалознавства і фізики міцності.

[b] Тематика конференції [/b]
1. Фундаментальні проблеми міцності і пластичності металів і сплавів (зв'язок з особливостями будови і структури, механізми деформації і руйнування та ін)
2. Перехід від мікро-до наноструктур. Отримання наноструктур методом інтенсивної пластичної деформації. Ліміт міцності в металах.
3. Фазові перетворення і міцність.
4. Евтектичні і наноевтектичні матеріали.
5. Градієнтно-зміцнені матеріали.
6. Фізика міцності квазікристалічних, аморфно-кристалічних, мультикомпонентних високоентропійних сплавів та інших нових матеріалів.
7. Матеріалознавчі аспекти процесів тертя та зносу.
8. Структурні аспекти втоми.

Сторінки

Підписатися на RSS - Галузеве машинобудування