Галузеве машинобудування

Машини і процеси поліграфічного виробництва;
Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
Двигуни та енергетичні установки;
Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт;
Піднімально-транспортні машини;
Гірничі машини;
Машини для металургійного виробництва;
Машини легкої промисловості;
Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
Машини нафтової та газової промисловості;
Машини та апарати хімічних виробництв;
Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування;
Турбомашини та турбоустановки;
Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати;

Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA'2015)

Матеріали Студентських конференцій НТУ "ХПІ"

VIII Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології»

Галузь: 

Рада наукової молоді ІЕЗ за підтримки Національної академії наук України та Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона проводить 20-22 травня 2015 року VIII Міжнародну конференцію молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології».
Конференція присвячується пам’яті доктора технічних наук Леоніда Сергійовича Киреєва.

Срд, 20/05/2015

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння»

Галузь: 

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння» заснований Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” у 2002 році (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ № 6393 від 29.07.2002 р.) і внесений до Переліку наукових фахових видань України. У 2010 році журнал пройшов перереєстрацію (Постанова ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.).

Видається журнал двічі на рік, в якому статті друкуються російською, українською, англійською або німецькою мовами. Він є правонаступником науково-технічного збірника «Двигуни внутрішнього згоряння» Харківського політехнічного інституту, видання якого почалося з 1965 року.

Головний редактор журналу – Марченко Андрій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії Вищої школи України, Лауреат державної премії, професор, доктор технічних наук.

IX міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів НТУ ХПІ

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в работі щорічної університетської науково-практичної студентської конференції магистрантів НТУ «ХПІ», що відбудеться

7-9 квітня 2015 року

Заявки на участь у конференції прийнимаються з 13 по 27 жовтня 2014 року.

Термін подачі тез до 15 грудня 2014 року відповідальному по факультету.

Інформацію про відповідальних по факультетам можно знайти на сайті http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/rmv/o-nas/

Наказ ректора НТУ «ХПІ» про проведення конференції магистрантів.

Напрамки роботи конференції:

Секція 1. Інформаційні та управляючі системи
Секція 2. Математичне моделювання в механіці та системах управління
Секція 3. Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні
Секція 4. Наукові проблеми транспортного машинобудування
Секція 5. Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання
Секція 6. Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні
Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі

Кафедра “Электрические машины” НТУ “ХПИ”

Кафедра "Техническая криофизика" НТУ ХПИ

Галузь: 

Кафедра «Техническая криофизика» входит в состав физико-технического факультета НТУ ХПИ. Была основана в 1977 году профессором А.Г. Подольским, известным ученым в области физики низких температур. У нас работают специалисты, которые проводят теоретические и практические разработки и внедряют новейшие технологии в области энергомашиностроения. Выпускники получают фундаментальную и практическую подготовку в областях низкотемпературного энергомашиностроения, бытового и промышленного холодильного оборудования, систем кондиционирования и очистки воздуха, криобиологической и криомедицинской техники, низкотемпературной физики твердого тела и нанотехнологий. Подготовка студентов по криогенной технике проходит на кафедре и в филиале при Физико-техническом институте низких температур НАН Украины и институте криобиологии и криомедицины НАН Украины.

Выпускникам присваивается квалификация:
на уровне бакалавра — бакалавр энергомашиностроения;
на уровне специалиста — инженер-энергетик;

Кафедра "Парогенераторостроения" НТУ "ХПИ"

Галузь: 

Кафедра ПАРОГЕНЕРАТОРОСТРОЕНИЯ - одна из старейших в НТУ «ХПИ». Подготовка специалистов котельщиков началась в 1885 году. Как самостоятельная структура кафедра сформировалась в 1938 году. В настоящее время кафедра выпускает специалистов по специальности а с 2008 года на кафедре открывается новая специальность

http://web.kpi.kharkov.ua/pgs/uk/kafedra-parogeneratorobuduvannya/

Кафедра «Деталі машин і прикладна механіка» НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедра «Деталі машин і прикладна механіка» НТУ ХПІ, що забезпечує загальноінженерну підготовку на всіх технічних факультетах університету, веде своє походження з механічного відділення Харківського практичного технологічного інституту, на якому читався курс «опір матеріалів і побудова деталей машин».

У різний час цей курс читали

З 1885 по 1898 рік проф. Кирпичев Віктор Львович,

З 1898 по 1902 рік проф. Зернов Дмитро Степанович.

Очолювали кафедру і розробляли основи предметів «Деталі машин» і «Прикладна механіка» проф. Тир Вадим Эрастович з 1902 по 1926 рік, проф. Дашкевич Борис Петрович з 1926 по 1950 рік, доц. Дьяченко Степан Кузьмич з 1950 по 1967 рік, проф. Киркач Микола Федорович з 1967 по 1990 рік, з 1990 року по 2013 рік проф. Гапонов Володимир Степанович. З 1967 по 1984 рік кафедру «Технічна механіка» очолював проф. Гонский Георгію Вікторович. У 1985 році відбулося об’єднання кафедри «Деталі машин» і «Технічна механіка». Об’єднана кафедра одержала назву «Деталі машин і прикладна механіка».

З 2014 року завідує кафедрою Гайдамака Анатолій Володимирович – кандидат технічних наук, професор.

Кафедра двигателей внутреннего сгорания НТУ ХПИ

Галузь: 

Кафедра двигателей внутреннего сгорания (ДВС) НТУ ХПИ основана в 1930 году. С 1980 года она является базовой среди украинских ВУЗов по моторостроению. За время существования кафедра подготовила более 4000 выпускников. Сегодня на кафедре обучается более 200 студентов. Объем лицензионного набора является одним из наибольших в университете.

Кафедра входит в состав факультета "Транспортного машиностроения".

Сторінки

Підписатися на RSS - Галузеве машинобудування