Культурологія

Теорія та історія культури;
Світова культура і міжнародні культурні зв’язки;
Українська культура;
Музеєзнавство. Пам’яткознавство;
Прикладна культурологія. Культурні практики;

Друга Міжнародна наукова конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

Галузь: 

Міністерство освіти та науки України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) проводять 27-30 квітня 2009 р. в м. Суми Другу Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть розміщені в Інтернеті. За результатами конференції планується створити блог.

Робота конференції передбачається за такими напрямками:

Секція № 1. Глобалізація, криза, баланс політичних сил – попит на інноваційний та консолідований політичний менеджменту ХХІ століття
Секція № 2. Динаміка розвитку центрів світової економіки в ХХІ столітті.
Секція № 3. Суспільство: виживання чи пошук нових ідеалів?
Секція № 4. Роль освіти, культури, науки в упередженні глобальних кризових явищ та здійсненні інноваційних революцій

IV Міжнародна науково-практична конференція "Управління в освіті"

Галузь: 

23 – 24 квітня 2009 року в Національному університеті "Львівська політехніка" у м. Львові відбудеться IV Міжнародна науково-практична конференція "Управління в освіті".

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

На конференції передбачаються:

- пленарні, секційні доповіді;
- робота круглого столу;
- робота ярмарку навчально-методичної літератури;
- культурна програма.

Для участі в роботі конференції необхідно:

До 25 грудня 2008 року надіслати на адресу Оргкомітету заповнену реєстраційну форму учасника (див. наступний аркуш) та друкований варіант тез доповіді та анотації, підписані автором (-ами), а також електронний варіант всіх документів електронною поштою: ipp-dc@polynet.lviv.ua.

До 20 березня 2009 року за кожного учасника конференції перерахувати оргвнесок.
Оргвнесок може бути внесено готівкою при прибутті на конференцію.
Оргвнесок включає організаційні витрати, видання програми з анотаціями та збірника тез доповідей. Вартість проживання і харчування оплачується учасниками конференції окремо.

Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти"

Галузь: 

Академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти запрошують взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти", яка відбудеться 24 квітня 2009 року у м. Києві.

Робота конференції буде організована за наступними напрямками:

- Психолого-педагогічна фасілітація і екофасілітація в умовах перехідного періоду.
- Психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти.
- Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях та забезпечення організаційного розвитку.
- Самопроектування професійного зростання фахівця.
- Економічна культура особистості як фактор її професійної діяльності.
- Традиції, сучасний стан та перспективи розвитку освітньої діяльності у вищій школі.
- Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання спеціалістів.
- Майстер-клас. Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасілітативний підхід.

Організаційний внесок за участь у конференції (100 грн.) сплачується під час пред’явлення статті. Матеріали учасників не рецензуються і не повертаються авторові.

ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”

Галузь: 

Інформуємо Вас про те, що 28 листопада 2008 року в Державному університету інформатики і штучного інтелекту відбудеться ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, організована факультетом філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, що з 1997 р. двічі на рік проводиться в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту за участю Донецької обласної держадміністрації, посіла помітне місце в суспільно-політичному, науковому та релігійному житті України. Конференція була підтримана Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки та Національною академією наук України, отримала благословення вищих церковних ієрархів. Постійними учасниками конференції є представники понад 40 релігійних конфесій України та зарубіжжя, відомі науковці, політичні діячі, державні службовці, викладачі,аспіранти та студенти

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Міжнародна конференція «Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI ст.»

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у конференції
„Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
(До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

На конференції передбачаються наступні секції:
1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
2. Григорій Кочур як культуролог.
3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
6. Кочурознавство у ХХІ віці.

Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
Реєстраційний внесок – 50 грн.
Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція"

Галузь: 

Музей українського народно-декоративного мистецтва

Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція" відбудеться 14-15 листопада 2008 року

Метою конференції є залучення музейних працівників, науковців, дослідників мистецтва до всебічного вивчення музейних колекцій і шляхів їх комплектування, до наукового опрацювання як окремих музейних предметів, так і певних груп пам’яток, до проведення атрибуції творів.

Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми та короткого резюме просимо надати до 1 вересня 2008 року, вказавши при цьому своє ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посаду, адресу, контактний телефон.

Доповіді подаються по прибутті на конференцію на дискетах для РС з обов’язковим наданням друкованої копії.

Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)

Галузь: 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної Академії наук України

запрошує до участі у Міжнародній науковій конференції на тему: “Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)”, яка відбудеться 17 грудня 2008 р.

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру народознавчих проблем, зокрема:

- здобутки та втрати українського народознавства ХІХ–ХХ ст.;

- етнокультурна спадщина та сучасність;

- проблеми та перспективи українського народознавства ХХІ ст.;

- сучасний стан та методи фіксації фольклорно-етнографічних матеріалів.

Під час роботи конференції планується розглянути нові напрямки та методи сучасного народознавства: етносоціологічні, кроскультурні дослідження, цільові моніторинги, семантика.

До участі запрошуються також збирачі-аматори фольклорно-етнографічних матеріалів (місцеві краєзнавці, вчителі, музеєзнавці та ін.)

Вимоги до оформлення статті:

Сторінки

Підписатися на RSS - Культурологія