Культурологія

Теорія та історія культури;
Світова культура і міжнародні культурні зв’язки;
Українська культура;
Музеєзнавство. Пам’яткознавство;
Прикладна культурологія. Культурні практики;

Міжнародна науково-практична конференція для молодих учених і студентів "Взаємодія і взаємозв’язок Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я (археологія, історія, сучасність)"

Галузь: 

Дата проведення конференції: 9-10 червня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 1 червня 2011 р.

Тематика конференції:
1. Археологічні дослідження та їх результати в ареалах Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я.
2. Дніпровське Лівобережжя та Курське Посейм’я періоду давньоруської державності.
3. Економічні та політичні зв’язки Чернігово-Сіверщини та Курщини напередодні та під час Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.
4. Прикордонні зв’язки Гетьманщини, Слобідської України та Курщини у ХVІІІ ст.
5. Економічні та торговельні зв’язки Чернігівської, Харківської та Курської губерній у ХІХ ст.
6. Зв’язки діячів культури Чернігово-Сіверщини та Курщини ХІХ ст.
7. Міжтериторіальна економічна діяльність родини Терещенків у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.
8. Революційні події 1917 – 1921 рр. на прикордонних територіях Лівобережної України і Росії.
9. Чернігово-Сіверщина, Сумщина та Курщина у роки тоталітарного режиму (1921 – 1941 рр.).
10. Чернігівська, Сумська та Курська області у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.
11. Чернігівщина, Сумщина та Курщина у складі СРСР у другій половині 40-х- на початку 90-х рр. ХХ ст.

IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Соціологія та соціальна робота
2. Психологія та педагогіка
3. Історія та культура
4. Філософія та релігієзнавство
5. Політологія
6. Документознавство
7. Мовознавство

IX Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська Весна 2011"

Галузь: 

[b]Метою конференції[/b] є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.

Конференція складатиметься з двох частин: дисциплінарної та міждисциплінарної.
Заочна участь не передбачена.

Міждисциплінарна частина:

- Методологія наукових досліджень. "Як робиться наука? Як стати успішним науковцем та розкрити свій потенціал?" – це основні питання, що будуть обговорюватися на секції. Майбутнє завтрашньої науки – наш вибір сьогодні.
- Публічні лекції. Молодь завжди повинна прислухатись до віку та досвіду, знати всю нову інформацію, що вирує світом, бути ерудованою та освіченою щоб вивести свою власну модель майбутнього. У цьому нам допоможуть поважні викладачі та науковці, які розкриються своє бачення на сучасні світові наукові проблеми.

Дисциплінарна частина:

Актуальні проблеми міжнародних відносин:
- Актуальні проблеми міжнародних фінансів.
- Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних організацій.
- Історія дипломатії та міжнародних відносин.
- Країнознавство.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації"

Галузь: 

28-30 січня 2011 року в Ялті відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації".

Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини

Галузь: 

НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІV науково-практична конференція „Бібліотека і книга в контексті часу”, тема року:
«Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини»
14-15 квітня 2010 р.

Науково-практичний семінар
Презентація національної культурної спадщини в електронному середовищі
15 квітня 2010 р.

Третя Міжнародна наукова конференція для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культ

Галузь: 

Міністерство освіти та науки України
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
проводять 26-29 квітня 2010 р. в м. Суми Третю Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier (Norwegian Institute for Strategic Studies), Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології), Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ), Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м.Київ), СумДУ (м.Суми), Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Черкаси), Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ)

Міжнародна наукова конференція «Маріністіка в художній літературі»

Галузь: 

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.
[b]
До обговорення пропонуються наступні питання: [/b]
[list] [*] мариністична тема в древній літературі.
[*] Море, хвилі, шторм, корабель як символи, метафори, алегорії.
[*] Мариністична лірика як художній феномен.
[*] Романтика морських пригод в літературі.
[*] Образи піратів і морських розбійників.
[*] Фантастичні образи в мариністичній літературі (морські чудовиська, русалки і т. п.).
[*] Образ людини морської професії (матроси, капітани і т. д.); образи мореплавців і першовідкривачів.
[*] Військово-морська тематика в художній літературі.
[*] Мотив корабельної аварії та література про виживання.
[*] Острівні утопії і робінзонади.
[*] Екологічна проблематика в маріністиці.
[*] Життя приморського міста в літературі.
[*] Проблема моря і державності в літературі.
[*] Зображення моря в літературі і живопису, літератури та музики, літератури і кіно.
[*] Мариністична тема в мас-медіа. [/List]

Всеукраїнська науково-теоретична конференція студентів та молодих вчених "Філософія. Українознавство. Економіка"

Галузь: 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 20 лютого 2010 р. у місті Донецьку проводить Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію студентів та молодих вчених "Філософія. Українознавство. Економіка", присвячену 90-річчю ДонНУЕТ.
[b]Метою конференції[/b] є обмін досвідом та ідеями між молодими вченими; залучення студентства до наукової діяльності; ознайомлення з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці; установлення ділових зв'язків.
Оргкомітет запрошує молодь Вашого навчального закладу взяти участь у роботі конференції і надіслати свої доповіді.

[b]Тематичні напрямки конференції:[/b]
[list][*] Соціально-філософські проблеми особистості.
[*] Розвиток культури та освіти - важлива компонента державної політики.
[*] Україна на початку ХХІ століття: перехрестя соціального і національного.
[*] Молодь: групи інтересів та інституцій в українському суспільстві.
[*] Мовна політика у системі державних пріоритетів.
[*] Особистість та її інтелект на тлі сучасних мовних, економічних і глобальних проблем.
[*] Соціально-філософські проблеми етики економічної діяльності.

V міжнародної конференції «Знаки питання в історії України: Україна на перехресті цивілізацій»,

Галузь: 

яка відбудеться 26-28 листопада 2009 року в м. Ніжині на базі Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

[b]На конференції передбачається робота наступних секцій:[/b]

1. Українське суспільство в діалозі культур.
2. Україна у світовому суспільно-політичному просторі: минуле і сучасність.
3. Цивілізаційна спадщина: проблеми давньої та середньовічної історії України.
4. Українське етнічне розмаїття в історичній ретроспективі.
5. Україна між Заходом і Сходом: особистісний вимір.
6. Полісся у контексті україно-російсько-білоруських взаємин.
7. Україна на шляху європейської інтеграції.

Для участі в конференції необхідно [b]до 16 листопада 2009 р[/b]. надіслати заявку, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора та інформацію про особисту участь у роботі конференції.
Тексти доповідей та повідомлень обсягом від 6 до 12 сторінок, роздрукованих і набраних на дискету 3.5 дюйма в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервал 1,5, з полями 20 мм з усіх сторін, надіслати до 23 листопада 2009 р. або здати під час реєстрації.

Міжнародна наукова конференція „Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Галузь: 

Кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію
„Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Тема цьогорічної конференції:

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА
КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ЄВРОПИ

Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:

1.Сучасні стратегії ідентичності;
2.Міжкультурна комунікація в Європі в аспекті сучасних проблем ідентичності;
3.Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
4.Націоналізм в епоху наднаціональності;
5.Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
6.Ментальна географія Європи;
7.Топос «Малої Вітчизни».

В рамках конференції маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української ідентичності. А тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, психологів, філологів та ін.

Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції надсилати за адресою:

Кафедра культурології та філософії,
Національний університет «Острозька академія»,
Рівненська обл.
м. Острог,
вул. Семінарська 2.
35800,

Сторінки

Підписатися на RSS - Культурологія