Хімічні науки

Неорганічна хімія;
Аналітична хімія;
Органічна хімія;
Фізична хімія;
Електрохімія;
Хімія високомолекулярних сполук;
Хімія елементоорганічних сполук;
Хімія високих енергій;
Біоорганічна хімія;
Колоїдна хімія;
Нафтохімія і вуглехімія;
Хімічна кінетика і каталіз;
Хімія високочистих речовин;
Хімія твердого тіла;
Історія хімії;

XX-наукова конференція "Львівські хімічні читання"

Галузь: 

Шановні колеги !
Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує Вас до участі у ХІІ Науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2009”.
Конференція відбудеться 1-4 червня 2009 р. на хімічному факультеті Львівського національного університе-ту імені Івана Франка за адресою:
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6. Додаткову інформацію можна отримати за тел. 260-03-91,
e-mail: chemconf@franko.lviv.ua,
web site: http://www.franko.lviv.ua/
faculty/Chem/index.htm

Тематика конференції
На конференції будуть представлені пленарні доповіді (20 хв.), а також усні (10 хв.) і стендові повідомлення з таких напрямків:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна та біоорганічна хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів Вісник Львівського університету, серія хімічна та Chemistry of Metals and Alloys. Статті, оформлені за правилами для авторів, в секретаріат конференції під час реєстрації.

  Авторам слід надіслати до 31 березня 2009 року:

  Міжнародна конференція "Нові види моторного палива"

  Галузь: 

  27 февраля 2009 г. в Киеве (Premier Palace Hotel) состоится Международная Конференция «Новые виды моторного топлива».
  Фундаментальные изменения на рынке нефти, все труднее прогнозируемый ценовой тренд, а также ужесточение европейских требований к экологическим свойствам нефтепродуктов создают благоприятную основу для разработки, производства и появления на рынке новых видов моторного топлива.

  Как создать на рынках стран СНГ экономически успешный проект, связанный с производством смесевых бензинов и дизтоплива с применением биологических компонентов или новых видов присадок?

  Место проведения Конференции не случайно, ведь в Украине:

  * реализован первый в Восточной Европе и СНГ проект производства и розничной продажи биотоплива,

  * активно разрабатываются новые технологии производства моторного топлива на основе этанола и биодизеля,

  * на государственном уровне началась масштабная реформа спиртовой отрасли. Часть предприятий, как планируется, будет перепрофилирована под производство биотоплива,

  * построено около десяти крупных предприятий по производству биодизеля, а сама страна вошла в тройку крупнейших производителей рапса в мире.

  V Міжнародна спеціалізована виставка "Plastex Ukraine 2009"

  Галузь: 

  Plastex Ukraine 2009 V Міжнародна виставка ВИРОБНИЦТВО ПЛАСТМАС ТА КАУЧУКУ Компанії Прем'єр Експо (Україна), ІTE Group Plc (Великобританія), "EUF" (Туреччина) та Gіma (Німеччина) запрошують Вас взяти участь у 5-й Міжнародній спеціалізованій виставці "PLASTEX УКРАЇНА 2009", що пройде 27-30 жовтня 2009 у Міжнародному Виставковому Центрі. Виставка проводиться за підтримки: - Міністерства промислової політики України - Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики й підприємництва.

  Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку

  Галузь: 

  “Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку”, що відбудеться 25-26 вересня 2008 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського.

  Тематика конференції:
  1. Досвід викладання хімії та екології в загальноосвітніх навчальних закладах.
  2. Підготовка вчителів хімії та екології у вищій школі: стан і перспективи.
  3. Актуальні питання хімії, хімічної технології та екології.

  Офіційні мови конференції: українська, російська.

  Форми участі у роботі конференції:
   публікація матеріалів;
   публікація матеріалів + усна доповідь;
   усна доповідь;
   участь без доповіді.

  Умови участі в роботі конференції
  До початку конференції буде надруковано збірник тез доповідей конференції, а статті, що відповідають вимогам ВАК України − у збірниках і журналах наукових праць: “Наукові записки Вінницького педуніверситету. Серія: Педагогіка і психологія”, “Технологические системы” та ін..
  Для участі в конференції необхідно до 1 липня 2008 року надіслати до оргкомітету:
  1. Заявку на участь в конференції за формою, що додається (поштою і на е-mail).

  Конкурс спільних науково-дослідних проектів у рамках Програми науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною

  Розділ: 

  Галузь: 

  Програма науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Хімічні науки