Хімічні науки

Неорганічна хімія;
Аналітична хімія;
Органічна хімія;
Фізична хімія;
Електрохімія;
Хімія високомолекулярних сполук;
Хімія елементоорганічних сполук;
Хімія високих енергій;
Біоорганічна хімія;
Колоїдна хімія;
Нафтохімія і вуглехімія;
Хімічна кінетика і каталіз;
Хімія високочистих речовин;
Хімія твердого тіла;
Історія хімії;

Міжнародна конференція Прикладна Фізико - Неорганічна Хімія

Галузь: 

Шановні колеги!

Від імені наукового та організаційного комітету конференцій: «Прикладна фізична хімія» (місто Сімферополь) і «Неорганічна хімія» (місто Київ) запрошуємо Вас прийняти участь у спільній Міжнародній конференції: «Прикладна фізико - неорганічна хімія» присвяченій сто п’ятдесятій річниці з дня народження В. І. Вернадського. Конференція буде проходити у рамках міжнародного року хімії ООН, з 2 по 7 жовтня 2011 року в місті Севастополь, Україна.

Секції

1. Прикладна фізико-неорганічна хімія
Голова - С.В. Волков
Співголова - В.Ф. Шульгін

І Міжнародна конференція молодих вчених "Хімія та хімічні технології 2010"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у I Міжнародній науковій конференції молодих вчених "Хімія та хімічні технології 2010"!

Цього року конференція проходитиме в межах ІІ Міжнародного молодіжного фестивалю науки "Litteris Et Artibus". До участі у CCT-2010 запрошуємо авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень в галузі хімії та хімічних технологій. Під час пленарних засідань відбудуться цільові доповіді запрошених провідних вчених. Матеріали доповідей, розглянуті та прийняті програмним комітетом, будуть видані у збірнику матеріалів та розміщені на сайті конференції.

CCT-2010 проходитиме в місті Львові у Національному університеті "Львівська політехніка" - одному з найбільших та найстаршому технічному університеті України. Заснований у 1844 році, наш університет поєднує більш як півторастолітній досвід та найновіші тенденції в галузі освіти та науки. У 2009 році Львівська політехніка отримала статус самоврядного дослідницького національного вишу.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Органічна хімія та технологія
2. Неорганічна хімія та технологія
Напрямки роботи конференції включають, але не обмежуються наступними:
- Органічна хімія.

Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених "Прикладні аспекти електрохімічного аналізу"

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у роботі ІІ наукового семінару студентів, аспірантів і молодих учених

«ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ»
Термін проведення семінару:
3-5 жовтня 2010 року
На семінарі передбачається розглянути такі проблеми:
- використання електрохімічних методів для аналізу об’єктів довкілля, біологічних субстратів, у фармацевтичній хімії тощо;
- конструювання та використання в аналізі хімічних та біохімічних сенсорів та детекторів.

Під час роботи семінару плануються екскурсії та культурно-розважальна програма

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до всіх зацікавлених осіб, молодих науковців, які працюють над вказаними проблемами.

Робоча мова семінару:
українська, англійська

Плануються усні та стендові повідомлення. Тези доповідей будуть опубліковані в окремому збірнику.

Реєстрація учасників
3 жовтня з 1400 до 2000
4 жовтня з 900 до 1000
за адресою: м. Львів,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
хімічний факультет,
вул. Кирила і Мефодія, 6

Організаційний внесок за участь і публікацію тез:
- для студентів 60 грн.
- для аспірантів і молодих учених 80 грн.

Братичак М. М., Гагін М. Б., Лазорко О. І.Англо-польсько-російсько-український СЛОВНИК з хімії

[b]Братичак М. М., Гагін М. Б., Лазорко О. І[/b]
Англо-польсько-російсько-український СЛОВНИК з хімії.
English-Polish-Russian-Ukrainian DICTIONARY of chemistry. Angielsko-polsko-rosiysko-ukrainsky SŁOWNIK z chemii. Англо-польско-русско-украинский СЛОВАРЬ по химии. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 530 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:106,00грн.
Друк на замовлення

Словник складається з чотирьох частин: власне англо-польсько-російсько-українського словника і польського, російського та українського покажчиків.
Ці покажчики дають змогу робити переклад з польської, російської або української мови на будь-яку з трьох інших мов словника. Отже, в ньому – 12 двомовних словників. Словник містить понад 4000 термінів з хімії.
Словник розрахований на широке коло користувачів, зокрема, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, інженерів, фахівців та наукових співробітників, які працюють у хімічній промисловості, на працівників видавництв та перекладачів.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Марінцова Н. Г. та ін. Біологічна хімія. Підручник

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

[b]Марінцова Н. Г. та ін.[/b]
Біологічна хімія. Підручник / Н. Г. Марінцова, Л. Р. Журахівська, І. І. Губицька, Л. Д. Болібрух, М. С. Курка, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 324 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:68,00грн.

Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову і властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів та гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин: обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енергетичний обмін і вплив різних речовин, зокрема і фармацевтичних препаратів, на енергетику клітини. Висвітлено гормональну регуляцію обміну речовин і функцій. Третя частина містить опис біохімії окремих органів і систем: міжклітинного матріксу, печінки, крові і м’язевої тканини. У четвертій частині наведено метаболізм лікарських засобів в умовах живого організму в поєднанні з нормальним обміном речовин.
Новітнє інформативне видання, в усіх розділах якого наведено приклади, що ілюструють практичне значення досягнень біохімії для вирішення завдань фармації.

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні питання теоретичної та прикладної біофізики, фізики та хімії» (БФФХ-2010)

Галузь: 

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии. БФФХ – 2010», которая состоится в Севастопольском национальном техническом университете с 26 по 30 апреля 2010 г.
[b]
Тематичні напрямки конференції: [/b]
[list] [*] Загальні питання теоретичної та прикладної фізики.
[*] Біофізика і біофізична медицина.
[*] Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної хімії.
[*] Комп'ютерно-дидактичні технології у викладанні природничих дисциплін. [/List]

Последний день подачи заявки: [b]25 марта 2010 г.[/b]

[b]Организаторы:[/b] Севастопольский национальный технический университет, Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Институт прикладной физики НАН Украины, Украинское биофизическое общество, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Московский государственный университет технологий и управления, Иркутский государственный технический университет, Беркбек колледж Лондонского университета, Автономный университет г. Пуэбла, Университет Аддис-Абебы

4-а Всеукраїнська конференція студентів аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення»

Галузь: 

[b] Шановні колеги! [/b]

Запрошуємо взяти участь у роботі Четвертої Всеукраїнської конференції студентів аспірантів і молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення».

Конференція відбудеться на хімічному факультеті Донецького національного університету з 16 по 18 березня 2010 року.

Програма конференції включає усні (10 хв.) І стендові доповіді за напрямами: хімія неорганічних сполук; аналітичні методи в хімії; кінетика і каталіз; моделювання в хімії; хімія органічних сполук; хімічна технологія; хімія ВМС і матеріали; біохімія; сучасна хімічна освіта

Рабочие языки конференции – украинский, русский.

Заявки на участие и доклад регистрируются в режиме on-line на веб-сайте конференции www.donnu.edu.ua/chempage/sci/conferences до 15 февраля 2010 г.
Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конференции по тел.: +38(098) 312-72-69, +38(050) 759-53-23; по Е-mail: chemconf@dongu.donetsk.ua; или на указанном веб-сайте конференции.

Будем рады видеть Вас среди участников конференции!
С уважением,
Организационный комитет

[b]Последний день подачи заявки:[/b] 15 февраля 2010 г.

7-а Міжнародна конференція "Співробітництво для вирішення проблеми відходів"

Галузь: 

Для участі у 7-й Міжнародній конференції "Співробітництво для вирішення проблеми відходів" запрошуються підприємства всіх форм власності, науково-дослідні і проектні організації, суспільні об'єднання, фінансові установи, лізингові й страхові компанії, структури влади та усі, хто пов'язаний зі сферою управління відходами.

[b]Мета і завдання конференції[/b] - сприяти поширенню передового досвіду й практики, розвитку бізнесу в сфері управління відходами, представити нові розробки, устаткування, послуги, зміцнити контакти між зацікавленими сторонами, залучити до проблеми увагу інвесторів, промисловців, підприємців, громадськості, влади, ЗМІ.
Конференція буде включати пленарні засідання, роботу секцій у вигляді усних і стендових доповідей. Планується проведення виставки екологічної літератури, спеціалізованих семінарів і круглих столів.

[b]Основні тематичні напрямки [/b]
[list][*] Нормативно-правова база управління відходами.
[*] Санітарно-екологічні, організаційні й економічні аспекти проблеми.
[*] Технології, устаткування, послуги з переробки твердих побутових і промислових відходів.
[*] Облаштованість і експлуатація полігонів.
[*] Радіоактивні й токсичні відходи.

Наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2009»

Галузь: 

Вельмишановні колеги!

Дирекція Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України спільно з Радою молодих учених (РМУ) планують 15-16 травня 2009 року провести наукову конференцію молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2009".

В рамках конференції планується провести конкурс робіт молодих науковців, які працюють у галузі фундаментальної та прикладної біохімії, а також біотехнології. Переможці конкурсу (1–3 місця) будуть нагороджені преміями. Доповідачі, які не посіли призового місця, але продемонстрували високий науковий рівень, будуть також відзначені.
Умови участі в конкурсі

1. Вік конкурсантів – до 35 років включно.
2. На конкурс не можуть бути представлені роботи, які раніше брали участь в цьому конкурсі або подібних конкурсах в Україні, але можуть бути представлені оригінальні власні дослідження, що раніше частково були опубліковані в наукових журналах.
3. Для участі у конкурсі необхідно українською, російською чи англійською мовами заповнити реєстраційну картку (card.doc) та надіслати електронною поштою разом з тезами доповіді на адресу rmv@biochem.kiev.ua. Правила оформлення тез доповіді представлено у файлі (tezi.doc).

ІІІ Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Галузь: 

21-23 жовтня 2009 року в м. Харкові у "північному" корпусі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбудеться ІІІ Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Проблематика конференції

A. Фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і матеріалів.
B. Фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології створення наноматеріалів.
C. Фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків.
D. Іонна імплантація, нанесення захисних покриттів, композитні нанокристалічні шари.
E. Моделювання процесів та явищ в нанофізиці.
F. Фізика та техніка низькотемпературної плазми.
G. Прикладні аспекти нанотехнологій.
H. Проблеми становлення та розвитку освіти в сфері нанонаук.

Регламент роботи:
Конференція проводиться у формі пленарних слухань та стендових презентацій. Тривалість усних доповідей: проблемних та оглядових – 30 хвилин; інших – 10 – 15 хвилин. Для розміщення стендових доповідей надається місце, еквівалентне форматові А1.

Сторінки

Підписатися на RSS - Хімічні науки