Хімічні науки

Неорганічна хімія;
Аналітична хімія;
Органічна хімія;
Фізична хімія;
Електрохімія;
Хімія високомолекулярних сполук;
Хімія елементоорганічних сполук;
Хімія високих енергій;
Біоорганічна хімія;
Колоїдна хімія;
Нафтохімія і вуглехімія;
Хімічна кінетика і каталіз;
Хімія високочистих речовин;
Хімія твердого тіла;
Історія хімії;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології »

Галузь: 

Вельмишановні колеги!
Кафедра фізичної і колоїдної хімії Національного університету харчових технологій запрошує всіх бажаючих прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології », яка відбудеться 20-21 листопада 2014 року.

Тематика конференції
Фундаментальні проблеми, досягнення та рубежі хімічної науки: фізична і колоїдна хімія; органічна хімія; неорганічна хімія; аналітична хімія.
Хімічна технологія: технології, властивості та застосування дисперсних, нанорозмірних, полімерних та композиційних матеріалів; технологія органічних продуктів; технологія неорганічних речовин; високоефективні хіміко-технологічні процеси та апарати в промисловому виробництві речовин, продуктів і матеріалів; енергоефективні та ресурсозберігаючі хімічні технології; традиційні та альтернативні палива. Хімічні джерела енергії; хімічна безпека і охорона навколишнього середовища.
Хімія косметичних засобів
Харчова хімія
Проблеми та новітні технології освіти в області хімії та хімічної технології
Для участі в конференції необхідно до 20 червня 2014 року:

V Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми хіммотології" 2014

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми хіммотології", де обговорюватимуться теорія та практика раціонального використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів.

Дедлайн: 01.05.2014

Мови конференції: українська, російська, польська.

Теми конференції:

 • теоретичні аспекти хіммології;
 • аваційна хіммологія й забезпечення авіапаливом, паливна ефективність і економія;
 • хімічна технологія паливно-мастильних технологій та технічних рідин;
 • вплив властивостей паливно-мастильних матеріалів та технічних рідин на надійність, безпеку, експлуатаційну технологічність і економічність техніки;
 • паливно-заправні системи та комплекси;
 • проблеми чистоти авіаційних паливно-мастильних матеріалів та безпеки польотів;
 • обробка в аеропортах проти обледеніння;
 • нанотріботехнології;
 • присадки та добавки до паливно-мастильних матеріалів;
 • альтернативні джерела енергії для двигунів транспортних засобів;

Чотирнадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2013”

Галузь: 

Шановні колеги!

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує Вас до участі у ХІV науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2013”.

Конференція відбудеться 26–29 травня 2013 року на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8.

Робочі мови конференції: українська,англійська

На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді, а також стендові повідомлення з таких напрямів:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна, біоорганічна та медична хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Наноструктуровані системи

Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів Вісник Львівського університету, серія хімічна (http://www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/ukr.htm) та Chemistry of Metals and Alloys (www.chemetal-journal.org). Статті, оформлені за правилами для авторів, потрібно подати в секретаріат конференції під час реєстрації.

VIІ Відкрита українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук ВМС-2012

Галузь: 

Організатори:
Національна академія наук України
Українське хімічне товариство ім. Д.І. Менделєєва
Наукова рада НАН України з проблеми „Хімія і модифікація полімерів”
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

На конференції будуть працювати секції:

VIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Екологічний інтелект – 2012»

Галузь: 

Дніпропетровський національній університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДНУЗТ) запрошує прийняти участь у роботі VIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект – 2012», яка відбудеться на базі кафедри «Хімія та інженерна екологія».

У програмі конференції для роботи відкриті наступні напрямки (секції):

Загальні питання екології

 • Основи екології
 • Екологія людини
 • Екологічна культура
 • Екологія міських систем

Екологічна безпека

 • Екобезпечне функціонування територій з різним рівнем антропогенного навантаження
 • Ресурсо- та енергозберігаючі технології у народному господарстві
 • Проблеми збереження біорізноманіття

Управління природоохоронною діяльністю

 • Стійкий розвиток екологічних систем
 • Економічні та правові аспекти природоохоронної діяльності
 • Екологічний менеджмент
 • Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності

Інженерні рішення у охороні довкілля

 • Утилізація та рекуперація відходів
 • Питання очистки промислових викидів

Четверта Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання 2012"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Четвертій Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання 2012", що проходитиме на хімічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Робочі мови конференції: українська та російська.

Форма участі у конференції: усні доповіді тривалістю до 10 хв.

Робота конференції планується в наступних секціях:

 • аналітична хімія;
 • неорганічна хімія;
 • органічна хімія;
 • фізична хімія.

Веб-сторінка конференції: http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/uk/chemread

Контактна інформація: chemread@univer.kharkov.ua.

Важливі дати конференції

on-line реєстрація до 25 березня
прийняття тез доповідей та оплата оргвнесків до 1 квітня
реєстрація учасників 16 квітня
робота секцій 17, 18 квітня
урочисте закриття конференції 19 квітня

X Регіональна конференція молодих вчених та студентiв з актуальних питань сучасної хімії

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2012 року

Секції:

 1. Органічна хімія.
 2. Аналітична хімія.
 3. Фізична хімія.
 4. Хімія та хімтехнологія високомолекулярних та природних сполук.

Робочі мови конференції: українська, російська

Умови участі: На електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати тези доповіді, заявку учасника, та копію квитанції про оплату.

Організаційний внесок: 75 грн.

Оплата участі:
Кошти необхідно надсилати на картку Приватбанку
6762 4620 3917 7982
Пальчиков Віталій Олександрович

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези доповідей обсягом не більше 1 друкованої сторінки формату А4 та реєстраційна картка мають бути подані до Оргкомітету до 1 квітня 2012 року.

Тези подаються виключно електронною поштою. Авторами тез, що надсилаються, є молоді вчені віком до 35 років.

V Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Галузь: 

Останній день подачі матеріалів: 30 червня 2011 р.
Дата проведення конференції: 12-14 жовтня 2011 р.
Організатор: Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна та Сумський інститут модифікації поверхні.

Напрямки роботи:
A. Фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і матеріалів.
B. Фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології створення наноматеріалів.
C. Фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів випромінювання з поверхня-ми металів, напівпровідників, діелектриків.
D. Іонна імплан тація, нанесення захисних покриттів, композитні нанокристалічні шари.
E. Моделювання процесів та явищ в нанофізиці.
F. Фізика та техніка низькотемпературної плазми.
G. Прикладні аспекти нанотехнологій.
H. Проблеми становлення та розвитку освіти у сфері нанонаук.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Регламент роботи:

II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та хімічні технології 2011" (CCT-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та хімічні технології 2011" (CCT-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2011"

Галузь: 

Запрошуємо на ІІІ Всеукраїнську наукову конференцію студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2011"

Останній термін реєстрації: 25 березня

Останній день подачі матеріалів: 31 березня 2011 р.

Тематичні напрямки:
- аналітична хімія
- неорганічна хімія
- органічна хімія
- фізична хімія

Робочі мови: українська, російська

За матеріалами конференції буде опубліковано збірку тез доповідей.

Організаційний внесок: 75 грн для студентів, 100 грн для аспірантів.
Кошти буде використано на друкування програми і збірки тез доповідей конференції.

Реквізити для перерахунку коштів:
р/р 26202337900065 у АКБ "Правекс-Банк", м. Київ, МФО 321983, ін.н. 3169910188 (замість ОКПО)
одержувач Леонова Наталія Олександрівна
платник П.І.Б. учасника
призначення оргвнесок для участі у конференції "ХКЧ'11"

Умови участі:
необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету

1. Текст тез доповіді розміром до двох сторінок, Правила (приклад) оформлення тез: *.rtf , *.pdf на сайті http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/uk/chemread
Тема листа - "Karazin2011", назва прикріпленого файлу - прізвище та ініціали доповідача у англійській транслітерації.

Сторінки

Підписатися на RSS - Хімічні науки