Математика

Математичний аналіз;
Диференціальні рівняння;
Математична фізика;
Геометрія та топологія;
Теорія ймовірностей і математична статистика;
Алгебра та теорія чисел;
Обчислювальна математика;
Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика;
Варіаційне числення та теорія оптимального керування;
Дослідження операцій та теорія ігор;

І Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та моделювання в економіці"

Галузь: 

19-21 травня 2009 року у корпусі №1 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (ЧНУ) відбудеться Перша Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та моделювання в економіці".

Робота конференції планується за такими напрямками:

- математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в економіці;
- моделювання складних систем, синергетика, еконофізика;
- прогнозування кризових явищ на фінансових ринках;
- глобалізація і управління емерджентною економікою;
- інструменти макроекономічної політики в умовах глобальної кризи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2009 року надіслати такі матеріали:
- заявку на участь та відомості про авторів;
- тези доповіді 1-2 повні сторінки.

Матеріали надсилаються електронною поштою за адресою: abdanilchuk@rambler.ru.
Оргвнесок для часткової оплати видатків на проведення конференції та публікації матеріалів складає 100 гривень, для студентів оргвнесок складає 50 грн.

Адреса: Україна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, корпус №1 ЧНУ ім. Б. Хмельницького
Телефони: (063) 449-99-86

Шостий міжнародний семінар "Математичне моделювання і інформаційні технології" ММІТ-2008

Галузь: 

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ММИТ-2008)

Уважаемые коллеги!

Факультет информационных технологий Одесской государственной акаде-мии холода приглашает Вас принять участие в VI международном семинаре «Математическое моделирование и информационные технологии», который со-стоится 20-21 ноября 2008 года в г. Одессе.

Основные направления работы семинара:
- компьютерное моделирование;
- информационные технологии;
- информатизация образования;
- прикладные исследования.

ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА

Председатель ― академик Притула В. В., ректор ОГАХ,
члены комитета:
― доц. Корниенко Ю.К., директор ФИТ ОГАХ,
― член-корр. НАНУ, проф. Евдокимов В.Ф., директор ИПМЭ им. Г.Е. Пухова,
― доц. Косой Б. В., заведующий кафедрой программирования,
― проф. Лагутин А. Е., проректор по научной работе ОГАХ,
― проф. Левковский К. М., заместитель директора НМЦ МОН Украины
― проф. Тарасенко В.П., заведующий кафедрой СКС НТУУ «КПИ»
― проф. Швец В. Т., заведующий кафедрой ВМ

Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів

Галузь: 

Інформуємо Вас, що 15-16 січня 2009 року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, відбудеться конференція молодих вчених та спеціалістів із застосування інформаційних технологій в енергетиці.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ

· обговорити проблеми застосування засобів обчислювальної техніки та автоматики для розвитку енергетики

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

· математичне та імітаційне моделювання для розв’язку задач енергетики;

· проблеми управління та системи прийняття рішень в енергетиці;

· моделювання економічних процесів;

· тренажерні системи;

· багатопроцесорні системи та високовиробничі обчислення;

· моделювання впливу енергетики на екологію регіонів.

В програму конференції включено Пухівські читання, в рамках яких провідні наукові співробітники Інституту розкажуть учасникам конференції про технології моделювання, що застосовуються в Інституті.

РOБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

· українська

· російська

· англійська

ТЕЗИСИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ERCIM News - прикладна математика та інформаційні технології

Можливо комусь стане у пригоді.
Є такий журнал ERCIM News. Це видання товариства ERCIM - European Community in Information Technology and Applied Mathematics. Більша частина журналу - анонси наукових подій, реклама наукових результатів, оголошення про проекти, пошук партнерів і тп. Кожен номер має певне тематичне спрямування.
Журнал безкоштовний, виходить рази на два місяць. Поліграфія гарна. Оформити підписку на нього може кожен бажаючий, у тому числі і на домашню адресу.
Для цього необхідно відвідати сайт http://ercim-news.ercim.org/

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Метод функций Ляпунова и его приложения

Галузь: 

IX Крымская международная математическая школа
«Метод функций Ляпунова и его приложения» (MFL-2008)
Крым, Алушта, 15-21 сентября 2008 г.

Посвящается 70-тилетию академика Анатолия Михайловича Самойленко

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского при участии Крымского научного центра НАН Украины, Института математики НАН Украины, Института математики НАН Беларуси и Института проблем управления РАН организует MFL-2008, продолжая серию Школ по методу функций Ляпунова. В этом году она посвящается юбилею выдающегося украинского математика, академика Анатолия Михайловича Самойленко.
Приглашаем Вас принять участие в работе MFL-2008. Тематика Школы охватывает не только теорию устойчивости по Ляпунову и ее различные приложения в механике, теории управления, экономике и т.д., но и широкий спектр родственных проблем теории дифференциальных уравнений, динамических процессов и систем. Работа Школы будет проходить в пансионате Таврического национального университета «Прометей».
Программный комитет:

Сторінки

Підписатися на RSS - Математика