Фізика

Фізика приладів, елементів і систем;
Теоретична фізика;
Радіофізика;
Фізична електроніка;
Оптика, лазерна фізика;
Акустика;
Фізика твердого тіла;
Фізика плазми;
Фізика низьких температур;
Фізика напівпровідників і діелектриків;
Магнетизм;
Фізика металів;
Теплофізика та молекулярна фізика;
Фізика молекулярних та рідких кристалів;
Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій;
Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху;
Фізика і хімія поверхні;
Фізика полімерів;
Фізика пучків заряджених частинок;
Радіаційна фізика та ядерна безпека;
Надпровідність;
Фізика колоїдних систем;

Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур 2008

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Організаторами конференції є Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Сумський інститут модифікації поверхні за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та Українського науково-технологічного центру.

Сторінки

Підписатися на RSS - Фізика