Фізика

Фізика приладів, елементів і систем;
Теоретична фізика;
Радіофізика;
Фізична електроніка;
Оптика, лазерна фізика;
Акустика;
Фізика твердого тіла;
Фізика плазми;
Фізика низьких температур;
Фізика напівпровідників і діелектриків;
Магнетизм;
Фізика металів;
Теплофізика та молекулярна фізика;
Фізика молекулярних та рідких кристалів;
Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій;
Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху;
Фізика і хімія поверхні;
Фізика полімерів;
Фізика пучків заряджених частинок;
Радіаційна фізика та ядерна безпека;
Надпровідність;
Фізика колоїдних систем;

ІІІ Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Галузь: 

21-23 жовтня 2009 року в м. Харкові у "північному" корпусі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбудеться ІІІ Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Проблематика конференції

A. Фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і матеріалів.
B. Фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології створення наноматеріалів.
C. Фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків.
D. Іонна імплантація, нанесення захисних покриттів, композитні нанокристалічні шари.
E. Моделювання процесів та явищ в нанофізиці.
F. Фізика та техніка низькотемпературної плазми.
G. Прикладні аспекти нанотехнологій.
H. Проблеми становлення та розвитку освіти в сфері нанонаук.

Регламент роботи:
Конференція проводиться у формі пленарних слухань та стендових презентацій. Тривалість усних доповідей: проблемних та оглядових – 30 хвилин; інших – 10 – 15 хвилин. Для розміщення стендових доповідей надається місце, еквівалентне форматові А1.

III Міжнародна науково-практична конференція "Структурна релаксація в твердих тілах"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 3-й Міжнародній науково-практичній конференції “СТРУКТУРНА РЕЛАКСАЦІЯ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ“, яка відбудеться у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського 19-21 травня 2009 року.

Конференцію проводять:

Міністерство освіти і науки України
Академія наук вищої освіти України
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Тульський державний університет (Росія)

Тематика конференції:

1. Релаксаційні явища у металах і сплавах
2. Релаксаційні процеси у матеріалах зі складною морфологією: композити, полімери, наноструктурні і аморфні матеріали
3. Структурна релаксація у напiвпровідниках і діелектриках

Планується публікація тез конференції до її початку і випуск матеріалів конференції у журналах “Металлофизика и новейшие технологии”, “Functional Materials”.

Вимоги до оформлення тез і матеріалів:

VIII Міжнародна Кримська конференція "Космос і біосфера"

Галузь: 

Украинское биофизическое общество
Международный Комитет по изучению факторов внешней среды (CIFA)
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Институт космических исследований Национальной академии наук Украины и Национального космического агентства Украины
Институт космических исследований Российской академии наук
Научно-исследовательский институт «Крымская астрофизическая обсерватория (КрАО)»
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Приглашаем Вас принять участие в работе очередной VIII международной крымской конференции «Космос и биосфера» с 28 сентября по 3 октября 2009 года в г. Судак (Крым, Украина) на базе туристического комплекса «Горизонт».

Международный программный комитет
Б. Владимирский (Украина)(Сопредседатель)
С. Шноль (Россия) (Сопредседатель)
Л. Белоусов (Россия)
В. Бержанский (Украина)
Т. Бреус (Россия)
В. Воейков (Россия)
Л. Галль (Россия)
Н. Мирошниченко (Украина)
Н. Темурьянц (Украина)
Ф. Халберг (США)

Организационный комитет
В. Мартынюк (Украина) (Председатель)
В. Валензи (Италия)
А. Дроздов (Россия)
Т. Зенченко (Россия)
М. Лычак (Украина)

XII Міжнародна конференція "Фізика і технології тонких плівок"

Галузь: 

Організатори
XII Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок
МКФТТП-ХII

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Технологія тонких плівок (метали, напівпровідники, діелектрики, провідні полімери) і методи їх дослідження.
2. Фізико-хімічні властивості плівок.
3. Нанотехнології і наноматеріали, квантово-розмірні структури.
4. Тонкоплівкові елементи електронних пристроїв.
5. Тонкоплівкові аспекти інформаційно-комунікаційних технологій.

На кожного доповідача просимо заповнити передреєстраційну форму, а також просимо вказати, з ким із співавторів вести листування.
МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Українська
• Англійська
• Російська

Організовує

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Фізико-хімічний інститут

Співорганізатори

Національна Академія Наук України
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова
Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського
Інститут хімії поверхні
Інститут термоелектрики

Бердянський державний педагогічний університет МОН України
Асоціація "Вчені Прикарпаття"
Люблінський технічний університет (Польща)

7-а Міжнародна конференція "Теорія і техніка антен"

Галузь: 

7-а Міжнародна конференція відбудеться 6-9 жовтня 2009 р. у м. Львові на базі Національного університету „Львівська політехніка". Львівська політехніка – одна з найдавніших академічних технічних шкіл у Європі. Львів було засновано у 1256 р. Львів є унікальною пам’яткою архітектури, і його центральна частина знаходиться під патронатом UNESCO як світова кільтурна цінність.

Тематика конференції:

 • Загальна теорія антен
 • Лінзові, дзеркальні та гібридні антени
 • Антенні решітки
 • Адаптивні антени
 • Широкосмугові та багаточастотні антени
 • Друковані антени
 • Антени мобільного зв’язку
 • Антени для дистанційного зондування
 • Вимірювання параметрів антен
 • Аналітичні і чисельні методи
 • Компоненти та схеми мікрохвильових та оптоволоконних систем зв’язку
 • Промислове та медичне застосування мікрохвильових технологій
 • Електромагнітна сумісність
 • Обтікачі і поглиначі для антен
 • Викладання теорії електромагнітного поля і антен у вищій школі
 • Робочими мовами конференції є англійська, українська та російська з перекладом на англійську при потребі

  IV Міжнародна наукова конференція "Фізика невпорядкованих систем" (PDS 2008)

  Галузь: 

  IV Міжнародна наукова конференція "Фізика невпорядкованих систем" присвячена 75-річчю від дня народження професора Ярослава Дутчака.

  Метою конференції є розгляд досягнень у цій галузі і широке обговорення сучасних проблем в різних напрямках фізики невпорядкованих систем.
  Робочі мови конференції: українська, англійська

  Основні дати конференції:

 • Реєстрація учасників конференції – 14 жовтня 2008 року
 • Конференція – 14-16 жовтня 2008 року

  Оргвнесок:

 • Становить 150 євро для іноземних учасників і 150 грн. для учасників з України.
 • Оплата здійснюється при реєстрації.

  Реєстрація учасників:

 • 14 жовтня з 8.00 до 10.00 за адресою: фізичний факультет ЛНУ, м.Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8

  Відкриття конференції:

 • 14 жовтня 2003 р. з 10.00 до 10.30 за адресою: фізичний факультет ЛНУ, м.Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8, Велика фізична аудиторія

  Наукові сесії:

 • Будуть проводитись на фізичному факультеті за адресою Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8

  Доповіді:

 • Тривалість запрошеної доповіді 30 хвилин, тривалість усної доповіді 15 хвилин.
  Демонстраційна техніка:
 • Всеукраїнська конференція молодих вчених "Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології"

  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду”

  Галузь: 

  28-29 листопада 2008 р.
  м. Остріг, Рівненська обл.

  Організатори:

  Національний університет
  „Острозька академія”

  Інститут проблем походження
  і розвитку Всесвіту і життя

  Всеукраїнська громадська організація „Духовність та благополуччя”

  Духовна Академія „Міжнародний центр християнського лідерства”

  Всеукраїнська громадська організація „Союз християнського відродження України”

  ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

  VІІІ Харківська конференція молодих учених "Радіофізика і електроніка, біофізика"

  Розділ: 

  Ключові слова та терміни: 

  Галузь: 

  25-27 листопада 2008 р. у м. Харкові відбудеться VІІІ Харківська конференція молодих учених "Радіофізика і електроніка, біофізика". Наукова тематика конференції:мікрохвильова і твердотільна електроніка; радіолокація і поширення хвиль та дистанційне зондування; радіофізика твердого тіла; теоретична та експериментальна електродинаміка; біофізика; оптика і фотоніка. У рамках конференції проводитиметься конкурс на кращу роботу. Критерії оцінювання робіт: оригінальність, актуальність, практична вагомість, особистий внесок, оформлення презентації.

  Конкурс спільних науково-дослідних проектів у рамках Програми науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною

  Розділ: 

  Галузь: 

  Програма науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Фізика