Фізика

Фізика приладів, елементів і систем;
Теоретична фізика;
Радіофізика;
Фізична електроніка;
Оптика, лазерна фізика;
Акустика;
Фізика твердого тіла;
Фізика плазми;
Фізика низьких температур;
Фізика напівпровідників і діелектриків;
Магнетизм;
Фізика металів;
Теплофізика та молекулярна фізика;
Фізика молекулярних та рідких кристалів;
Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій;
Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху;
Фізика і хімія поверхні;
Фізика полімерів;
Фізика пучків заряджених частинок;
Радіаційна фізика та ядерна безпека;
Надпровідність;
Фізика колоїдних систем;

V Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Галузь: 

Останній день подачі матеріалів: 30 червня 2011 р.
Дата проведення конференції: 12-14 жовтня 2011 р.
Організатор: Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна та Сумський інститут модифікації поверхні.

Напрямки роботи:
A. Фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і матеріалів.
B. Фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології створення наноматеріалів.
C. Фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів випромінювання з поверхня-ми металів, напівпровідників, діелектриків.
D. Іонна імплан тація, нанесення захисних покриттів, композитні нанокристалічні шари.
E. Моделювання процесів та явищ в нанофізиці.
F. Фізика та техніка низькотемпературної плазми.
G. Прикладні аспекти нанотехнологій.
H. Проблеми становлення та розвитку освіти у сфері нанонаук.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Регламент роботи:

Марія Склодовська-Кюрі у Львівській політехніці

Цьогоріч світове наукове співтовариство вшановує видатного вченого Марію Склодовську-Кюрі – дворазового нобелівського лауреата в галузі фізики і хімії, засновника нового наукового напрямку в ядерній фізиці – науку про радіоактивність.

Враховуючи, що діяльність Марії Склодовської-Кюрі кілька раз дотикалася до Львівської політехніки, зусиллями ентузіастів, зокрема професора Лукіянця Богдана та проректора Моркляника Богдана була проведена історична розвідка з цього питання.

Далі наводиться текст розвідки, підготовлений паном Богданом Лукіянцем.

Незважаючи на напружену творчу діяльність, Склодовська-Кюрі завжди пам'ятала про свою історичну батьківщину – Польщу. Так, після відкриття Радієвого інституту в Парижі аналогічний інститут був відкритий у Варшаві. Склодовська-Кюрі подарувала Львову, місту, що між світовими війнами входило до складу Польщі, 80 мг радію (нагадаємо, що у 1920 р. лабораторія вченої володіла лише трохи більше, ніж 1 г, радію). Так вперше з багатьох наукових центрів у Львові зародився невеликий радіологічний відділ, що сприяв, зокрема, лікуванню онкологічно хворих.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

XIII Міжнародна конференція з квантової оптики та квантової інформації (ICQOQI'2010)

Галузь: 

XIII Міжнародна конференція з квантової оптики та квантової інформації, організована Національною академією наук України, Національною академією наук Білорусі, Інститутом фізики НАН України, Інститутом теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, Інститутом фізики ім. Б. І. Степанова НАН Білорусі, Українським фізичним товариством, Білоруським фізичним товариством, відбудеться 28 травня - 1 червня 2010 р. у Києві на базі Президії НАН України.

[b] Основна мета конференції [/b] - зібрати разом вчених та інженерів, зайнятих у різних галузях науки і техніки (оптика, атомна і молекулярна фізика, фізика твердого тіла, теорія інформації), пов'язаних з квантової оптикою і квантової інформацією.

Традиційним стилем конференції є усні доповіді з подальшим обговоренням в досить неформальній атмосфері, а один з вечорів зазвичай присвячується стендових доповідей. Дана Міжнародна конференція буде черговий у ряді надзвичайно плідних зустрічей, що проводилися протягом двадцяти двох років в Мінську та Вільнюсі в 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 і 2008 роках.

VIII Міжнародна конференція з нерівноважних процесів у соплах і струменях (NPNJ'2010)

Галузь: 

[b] Наукові напрямки конференції: [/b]
[list] [*] течії в соплах і каналах;
[*] Двофазні потоки і нерівноважні течії;
[*] Хімічні реакції, горіння, детонація;
[*] Стаціонарні і нестаціонарні струменеві течії;
[*] Плазмова аеродинаміка;
[*] Течії розрідженого газу;
[*] Відривні течії та взаємодія потоків з поверхнею;
[*] Аерокосмічна механіка;
[*] Високопродуктивні обчислення, нейроінформатика та інформаційні технології в механіці;
[*] Практичні програми: технологічні процеси, проблеми механіки суцільних середовищ, екології, створення та експлуатації аерокосмічної техніки;
[*] Підготовка фахівців для ракетно-космічної галузі. [/List]

[b]Рабочие языки конференции[/b] — русский и английский.

Сборник материалов конференции будет опубликован к ее началу.

Доклады, отобранные Оргкомитетом по результатам выступлений на конференции, будут рекомендованы к публикации в журналах «Математическое моделирование» РАН и «Вестник МАИ».

Последний день подачи заявки: [b]20 марта 2010 г.[/b]

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні питання теоретичної та прикладної біофізики, фізики та хімії» (БФФХ-2010)

Галузь: 

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии. БФФХ – 2010», которая состоится в Севастопольском национальном техническом университете с 26 по 30 апреля 2010 г.
[b]
Тематичні напрямки конференції: [/b]
[list] [*] Загальні питання теоретичної та прикладної фізики.
[*] Біофізика і біофізична медицина.
[*] Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної хімії.
[*] Комп'ютерно-дидактичні технології у викладанні природничих дисциплін. [/List]

Последний день подачи заявки: [b]25 марта 2010 г.[/b]

[b]Организаторы:[/b] Севастопольский национальный технический университет, Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Институт прикладной физики НАН Украины, Украинское биофизическое общество, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Московский государственный университет технологий и управления, Иркутский государственный технический университет, Беркбек колледж Лондонского университета, Автономный университет г. Пуэбла, Университет Аддис-Абебы

Відкриту лекцію академіка Ігора Юхновського можна буде послухати онлайн.

Галузь: 

Поруч із нами живе людина, яка увібрала у себе кілька епох: пройшла через Другу світову війну, відбулася як видатний вчений у радянський час, змогла пролобіювати викладання українською мовою на фізичному факультеті Львівського університету, була ініціатором референдуму про незалежність України, принесла в Україну інтернет.

17 грудня цього року академік Ігор Юхновський розповідатиме про новий прорив. Він говоритиме про те, як українські науковці глобалізують вітчизняні дослідження, та ділитиметься зі студентами власним досвідом здійснення великих проектів у сфері як фундаментальної науки, так й інформаційних технологій.

Науковий семінар "Люмінесцентні процеси в конденсованих системах"

Галузь: 

Семінар присвячений 75-річчю від дня народження доцента Львівського національного університету імені Івана Франка Миколи Степановича Підзирайла (1934–2008) та пройде у м. Львів [b]17 грудня 2009 р.[/b]

[b]Тематика та мета семінару[/b]

Метою семінару є розгляд досягнень і обговорення сучасних проблем у галузі люмінесцентної спектроскопії та вшанування світлої пам'яті Миколи Степановича Підзирайла.
Тематика семінару включає механізми люмінесценції, новітні люмінесцентні матеріали та їх практичне застосування.

[b]Загальна інформація[/b]

Вимоги до оформлення тез доповідей.

Тези доповідей надсилати на електронну адресу організаційного комітету:
lumi2009.lviv@gmail.com

Тези доповідей приймаються до [b]27 листопада 2009[/b] p.

Тези доповідей будуть надруковані до початку роботи семінару.

Оргвнесок становить [b]50 грн.[/b]

[b]Opганiзатоpи[/b]

Фiзичний факультет Львiвського нацiонального унiвеpситету iмені Iвана Фpанка

Українське фізичне товариство

[b]Контакти[/b]

вул. Кирила і Мефодія, 8а
м. Львiв, 79005, Укpаїна

[i]E-mail:[/i] lumi2009.lviv@gmail.com
[i]Тел.:[/i] (032) 239-43-66 – Голова оргкомітету

Зачек І. Р., Ільчук Г. А. Фiзика & будівництво Збiрник задач.

[b]Зачек І. Р., Ільчук Г. А.[/b]
Фiзика & будівництво
Збiрник задач. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 88 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
[i]ISBN: 978-966-553-831-8[/i]

У збірнику подано задачі з фізики для розв’язання на практичних заняттях і для самостійної роботи. Загалом запропоновано 480 задач, які поділено на 24 теми. З кожної теми наведено основні формули курсу фізики.
Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

[b]Зміст[/b]

1. Кінематика поступального руху тіл.
2. Динаміка поступального руху.
3. Робота і енергія.
4. Кінематика обертального руху.
5. Статика. Динаміка обертального руху.
6. Механічні коливання.
7. Рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями руху. Барометрична формула.
8. Теплоємність ідеального газу. Перший закон термодинаміки.
9. Адіабатний процес.
10. Явища перенесення.
11. Коловий процес. Ентропія.
12. Властивості рідин.
13. Теплопровідність твердих тіл. Теплове розширення твердих тіл.
14. Механічні властивості твердих тіл.
15. Пружні хвилі. Звук.
16. Гідростатика. Гідродинаміка.
17. Конденсатори.
18. Постійний електричний струм.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Дурягіна З. А. Фізика та хімія поверхні. Монографія.

Дурягіна З. А.
Фізика та хімія поверхні
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 208 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-826-4

На основі аналізу джерел та результатів дослідження автора висвітлено важливі аспекти сучасної фізики та хімії поверхні. Запропоновано концептуальний підхід до керованої зміни властивостей матеріалів регулюванням структури, фазового та енергетичного стану їх поверхневих шарів. Показано вирішальну роль поверхневих явищ, зокрема адсорбції, поверхневої сегрегації та самоорганізації поверхні. Як інструмент для синтезування структурних бар’єрів різного функціонального призначення розглянуто методи інженерії поверхні.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників

Галузь: 

Наукова рада з проблеми “Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої” при ВФА Національної Академії наук України
Міністерство освіти і науки України
Українське фізичне товариство
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Запорізький національний технічний університет
ВАТ «Завод напівпровідників» (м.Запоріжжя)
Проводять IV Українську наукову конференцію з фізики напівпровідників (УНКФН-4)
“УНКФН-4”, Україна, Запоріжжя, 15 - 19 вересня 2009 р.

Сторінки

Підписатися на RSS - Фізика