Філософські науки

Онтологія, гносеологія, феноменологія;
Діалектика і методологія пізнання;
Соціальна філософія та філософія історії;
Філософська антропологія, філософія культури;
Історія філософії;
Логіка;
Етика;
Естетика;
Філософія науки;
Філософія освіти;
Релігієзнавство;
Українознавство;

Міжнародна науково-практична конференція «Ідеологія в сучасному світі»

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеологія в сучасному світі», яка відбудеться 19 – 20 жовтня 2011 року на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри філософії гуманітарних наук. До участі у конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі, аспіранти, студенти.

За матеріалами конференції планується видання збірника тез. Учасникам конференції буде надана можливість публікації статей у збірнику наукових праць «Філософські проблеми гуманітарних наук», який внесений до переліку фахових видань ВАК України (філософські науки).

В роботі конференції передбачається проведення таких секцій:
Секція 1. Філософська рефлексія феномену ідеології.
Секція 2. Економічні ідеології: теоретичний зміст та соціальна спрямованість.
Секція 3. Історичні та правові аспекти ідеології.
Секція 4. Ідеологія і формування особистості.

Планується проведення круглого столу на тему:

Ідеологічні основи національної ідеї.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Соціологія та соціальна робота
2. Психологія та педагогіка
3. Історія та культура
4. Філософія та релігієзнавство
5. Політологія
6. Документознавство
7. Мовознавство

Міжнародна наукова конференція "Філософські виміри сучасної соціальної реальності"

Галузь: 

Інститут філософії ім. Г.Сковороди Донецького національного університету, Донецька обласна державна адміністрація запрошують на міжнародну наукову конференцію "Філософські виміри сучасної соціальної реальності"

[b]Наукові напрямки:[/b]
- Філософські засади досліджень трансформаційних процесів в українському соціумі
- Епістемічні виміри соціальної реальності
- Проблеми соціальної та культурної ідентичності
- Раціональність та ірраціональність сучасного соціуму
- Філософія комунікації в епоху глобалізації
- Ґендерні проблеми українського суспільства та формування паритетної демократії в Україні
- Проблеми викладання філософії та соціальних дисциплін в країнах пострадянського простору

[b]Робочі мови:[/b] українська, російська, англійська.

[b]Остання дата подачі матеріалів:[/b] 1 березня 2011 р.

Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надіслати на електронну скриньку.

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

Оргвнесок: 100 грн. (вноситься при реєстрації).
Публікація статей планується після проведення конференції.

V Міжнародна науково-практична конференція «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»

Галузь: 

Наукове товариство студентів і аспірантів Волинського національного університету імені Лесі Українки, запрошує взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», яка відбудеться 10–11 травня 2011 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

VI "Богданівські читання"

Галузь: 

10 грудня 2010 р. на базі Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбудуться VI "Богданівські читання", присвячені 415-й річниці від дня народження Богдана Хмельницького.

Напрямки роботи конференції:

Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національнийта інтернаціональний аспекти»

Галузь: 

21-23 грудня 2010 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.Луганськ) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національнийта інтернаціональний аспекти».

Мета конференції полягає у комплексному науковому аналізі культурних реалій сучасного інформаційного суспільства.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:
• Релігія та цивілізація: сучасні виміри та співвідношення.
• Феномен християнської культури.
• Філософія культури, науки та релігії: сучасні виміри.
• Методологічні та естетичні проблеми формування культурного простору людини.
• Духовність в сучасному соціумі.
• Стратегії розвитку освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу.
• Історико-філософські концепції утворення української державності.
• Влада та громадське суспільство: філософський, політичний та соціальний аспекти.
• Право та держава у інформаційному суспільстві.
• Економічна теорія та економічна політика в умовах інформаційного простору.
• Філософія здоров’я людини у сучасному соціумі.

«Містико-езотеричні рухи в теорії та практиці, «таємне та явне»: багатоманіття репрезентацій езотеризму і містицизму»

Галузь: 

2-4 грудня 2010 р. у Національному гірничому університеті (м.Дніпропетровськ) відбудеться Четверта міжнародна наукова конференція «Містико-езотеричні рухи в теорії та практиці, «таємне та явне»: багатоманіття репрезентацій езотеризму і містицизму».

Організатори:
Кафедри філософії Національного гірничого університету (Дніпропетровськ), Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (Київ), Української асоціації релігієзнавців (Київ), Центру досліджень езотеризму та містицизму (Санкт-Петербург), Центру релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних стосунків (Донецьк).

Приблизна рубрикація тематики:
1. Езотеризм, містицизм та медіа: теоретичне осмислення взаємодії.
2. Глобальний і локальний виміри езотеричної образності.
3. Наукова методологія вивчення містицизму й езотеризму.
4. Проблеми репрезентації містичного досвіду.
5. Герменевтика езотеричної образності.
6. Історичний розвиток символічних форм езотеризму.
7. Основні характеристики символічної мови містицизму й езотеризму.
8. Самопрезентація езотеричних спільнот у ЗМІ та інших видах медіа.
9. Репрезентації езотеризму й містицизму в музейному просторі.
10. Езотеричні й містичні образи в кіно.

Всеукраїнська наукова конференція "Приоритетні напрямки наукових досліджень в Україні на сучасному етапі"

Галузь: 

Проведення як всеукраїнських так і міжнародних конференцій.
Найближча відбудеться 25 травня 2010 року.
Правила участі та секції конференції Ви можете побачити по ссилці http://www.advokati.com.ua/konference.

З повагою
Організатори конференції

III-я Міжнародна науково-практична конференція «Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави та громадянського суспільства»

Галузь: 

[b] ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ [/b]

Секція I. Сучасні цивілізації: соціокультурний розвиток або соціальний регрес?
Секція II. Економічна та соціокультурна глобалізація: порятунок чи руйнування України?
Секція III. Діалог і конфронтація між державою та громадянським суспільством.
Секція IV. Загальнолюдські цінності та національна ідеологія: у пошуках компромісу.
Секція V. Пріоритети зовнішньої і внутрішньої політики України: багатовекторність або одновекторність.
Круглий стіл проректорів та завідуючих кафедрами «Актуальні проблеми гуманітарної освіти у вищій школі».

Одесса в 3-й раз после 2006 и 2008 гг. приглашает ученых, депутатов и должностных работников, преподавателей, аспирантов и талантливых студентов принять участие в работе
III-й Международной научно-практической конференции,
которая состоится 21-22 мая 2010 г. в Одесском национальном морском университете.

[b]Мы не ждем от Вас:[/b]
[list][*] научных статей, тезисов и сообщений, опубликованных ранее;
[*] реферированных работ и обзоров традиционно известных сведений.[/list]

[b]Но мы будем чрезвычайно благодарны Вам за:[/b]
[list][*] оригинальную и незаангажированную научную продукцию;

ХII Міжнародна наукова конференція «Ільєнківське читання - 2010»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас к участию в ХII Международной научной конференции ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2010, которая состоится в г. Киеве 13-14 мая 2010 года.

[b] Напрямки роботи конференції: [/b]
[list] [*] Філософія і культура
[*] Діалектика ідеального
[*] Про ідолів і ідеалах
[*] Діалектика і світогляд
[*] Вчіться мислити замолоду
[*] Школа повинна вчити мислити
[*] Проблема людських здібностей
[*] Ленінська діалектика і метафізика позитивізму
[*] Сходження від абстрактного до конкретного в науково-теоретичному мисленні
[*] Про єдність історичного і логічного
[*] Про роль класичної спадщини в розвитку категорій матеріалістичної діалектики
[*] Гуманізм та наука
[*] Про естетичної природі фантазії
[*] До питання про суперечність у мисленні
[*] Пекельне полум'я і вогонь думки: атеїстичний гуманізм сьогодні
[*] Маркс і західний світ
[*] Гегель і відчуження. Проблема відчуження у філософії Е.В. Ільєнкова
[*] Біологічне і соціальне в людині
[*] Що ж таке особистість? [/List]

Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2010 года подать в оргкомитет следующие материалы:
[list][*] Заявку на участие
[*] Материалы доклада [/list]

Сторінки

Підписатися на RSS - Філософські науки