Літературознавство

Українська література;
Російська література;
Література слов’янських народів;
Література зарубіжних країн;
Порівняльне літературознавство;
Теорія літератури;
Фольклористика;
Журналістика;
Літературне джерелознавство і текстологія;
Кримськотатарська література;

Міжнародна наукова конференція „Далівське літературознавство – 2009”

Галузь: 

Конференція відбудеться 12-13 листопада 2009р. на базі кафедри всесвітньої літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]
[list][*] наукові досягнення В.І.Даля і сучасні філологічні дослідження;
[*] В.І.Даль і слов’янський світ (В.І.Даль і Україна, В.І.Даль і Росія);
[*] В.І.Даль і сучасники: дружні та творчі контакти;
[*] художній світ В.І.Даля;
[*] В.І.Даль у критиці та літературознавстві;
[*] В.І.Даль – фольклорист і етнограф;
[*] публіцистика В.І.Даля: традиції та новаторство;
[*] мова художніх творів В.І.Даля;
[*] культурологічні аспекти художнього успадкування Даля і його Словника;
[*] взаємозв’язок літературної та лінгвістичної роботи В.І.Даля;
[*] вклад В.І.Даля в розвиток слов’янської та всесвітньої культури;
[*] В.І.Даль у культурному житті Росії та України (музеї, пам’ятники, ювілейні заходи та ін.);
[*] образ Даля в сучасній літературі;
[*] вивчення особистості В.І.Даля і його успадкування у вищих та середніх навчальних закладах;
[*] літературне краєзнавство: сучасне становище та перспективи розвитку.[/list]

Всеукраїнська науково-практична конференця “Українська мова в національному просторі”, присвячена до Дня української писемності

Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім.Т.Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка

Шановні колеги!

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Всеукраїнська науково-практична конференція"Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання"

Галузь: 

29-31 жовтня 2009 року на базі Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться

всеукраїнська науково-практична конференція
«Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання»

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі та вчителі навчальних освітніх закладів, аспіранти, студенти

Орієнтовані напрямки для роботи в рамках конференції:
• Методика викладання зарубіжної літератури в школі
• Методика викладання зарубіжної літератури в вищій школі
• Література національних меншин і проблеми її викладання в школах України
• Літературознавство як методологічна основа методики викладання літератури
• Культурологічні аспекти методики викладання літератури

Робоча мова конференції: українська, російська.

Планується також відвідання уроків словесників області з подальшим обговорення проблем викладання предмету, зустрічі з педагогами області; проведення круглого столу за темою конференції

IV Міжнародна науково-практична конференція "Управління в освіті"

Галузь: 

23 – 24 квітня 2009 року в Національному університеті "Львівська політехніка" у м. Львові відбудеться IV Міжнародна науково-практична конференція "Управління в освіті".

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

На конференції передбачаються:

- пленарні, секційні доповіді;
- робота круглого столу;
- робота ярмарку навчально-методичної літератури;
- культурна програма.

Для участі в роботі конференції необхідно:

До 25 грудня 2008 року надіслати на адресу Оргкомітету заповнену реєстраційну форму учасника (див. наступний аркуш) та друкований варіант тез доповіді та анотації, підписані автором (-ами), а також електронний варіант всіх документів електронною поштою: ipp-dc@polynet.lviv.ua.

До 20 березня 2009 року за кожного учасника конференції перерахувати оргвнесок.
Оргвнесок може бути внесено готівкою при прибутті на конференцію.
Оргвнесок включає організаційні витрати, видання програми з анотаціями та збірника тез доповідей. Вартість проживання і харчування оплачується учасниками конференції окремо.

Міжнародна наукова конференція «МІСТО-ЯК-ТЕКСТ: ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКЦІЇ»

Галузь: 

10-11 вересня 2009 року на базі Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція «МІСТО-ЯК-ТЕКСТ: ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКЦІЇ».

До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.
Орієнтовні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференції:

* «Міський текст» у вимірах теорії та історії літератури.
* Образ міста: міф – історія – фантазія.
* Прочитання локальних текстів: київського, львівського, римського, лондонського, паризького, московського, петербурзького та ін.
* Опозиції «місто / село», «столиця / провінція» в літературі.
* Репрезентація міських топосів у художніх творах (будинок, вулиця, храм, парк, ринок, цвинтар тощо).
* Урбаністичний спосіб життя: соціально-психологічний вимір у літературі.

Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття"

Галузь: 

26 березня 2009 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського до 200-річчя від дня народження видатного письменника и мислителя Миколи Васильовича Гоголя відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття".

* Організатори: Національна академія наук України;
* Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
* Український комітет славістів.

Конференція працюватиме в пленарному та секційному режимах.

Міжнародна наукова конференція «Російська мова та література в Україні: проблеми вивчення та викладання»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции «Русский язык и литература в Украине: проблемы изучения и преподавания», которая состоится 21-23 мая 2009 года в Горловском государственном педагогическом институте иностранных языков.
Научная проблематика конференции:

1. Проблемы происхождения и развития русского и украинского языков и литератур.
2. Диалог России и Украины в художественной литературе.
3. Современные аналитические стратегии литературного произведения.
4. Русская история в художественной литературе России и Украины.
5. Писатель и его время: исторические и национальные судьбы авторства.
6. Инновации в структурах русского и украинского языков.
7. Лингвистика текста и текстовая лингвистика: стилистика, прагматика, социолингвистика.
8. Восточнославянская ономастика.
9. Новейшие концепции методики преподавания русского языка и литературы в Украине.
10. Риторика и культура русской речи: проблемы преподавания в Украине.

Языки конференции – русский, украинский.

Відкрита загальноінститутська конференція, присвячена 60-літтю Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов

Галузь: 

ГОРЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

оголошує

відкриту загальноінститутську конференцію, присвячену 60-літтю Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, яка відбудеться 1 жовтня 2009 року.

На конференції планується робота за наступними напрямками:

1. Педагогіка та психологія.
2. Методика викладання першої та другої іноземної мови.
3. Методика викладання літератури.
4. Методика викладання української та російської мови.
5. Актуальні проблеми загального та типологічного мовознавства.
6. Актуальні проблеми германістики.
7. Актуальні проблеми романістики.
8. Актуальні проблеми україністики.
9. Актуальні проблеми русистики.
10. Актуальні проблеми теорії та практики перекладу.
11. Актуальні проблеми теорії літератури.
12. Українська, російська та зарубіжна література.
13. Історія та філософія.
14. Охорона здоров’я, валеологія та фізичне виховання.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців “Україністика: нові імена в науці”

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих науковців “Україністика: нові імена в науці”, що відбудеться 29 вересня 2009 року на базі кафедри української мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
Передбачається робота секцій:

1. Особливості функціонування одиниць лексичного ладу сучасної української мови.
2. Сучасні граматичні тенденції в українській мові.
3. Проблеми термінології та ономастики.
4. Мовна норма й мовленнєва практика.
5. Функціонально-комунікативні вияви синтаксичних одиниць сучасної української мови.
6. Актуальні питання лінгвістики тексту.
7. Теоретична та практична стилістика сучасної української мови.
8. Дослідження з української діалектології.
9. Сучасні технології мовного навчання.

Робоча мова конференції – українська.
Для участі в конференції до 25 травня 2009 року необхідно надіслати: 1) заявку (зразок додається); 2) текст доповіді обсягом 3-4 сторінки з електронним варіантом; 3) рецензію наукового керівника; 4) 2 конверти зі зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації).

Всеукраїнська наукова конференція Микола Гоголь і світ XXI століття

Галузь: 

26 березня 2009 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського до 200-річчя від дня народження видатного письменника и мислителя Миколи Васильовича Гоголя відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття".

* Організатори: Національна академія наук України;
* Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
* Український комітет славістів.

Конференція працюватиме в пленарному та секційному режимах.

Сторінки

Підписатися на RSS - Літературознавство