м.Луцьк

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

Дата проведення: 08 грудня 2016 року.

Місце проведення: м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, аудиторія К 203.

Останній термін подання тез та заявок: 01 грудня 2016 року.

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

1. Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.

2. Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.

3. Менеджмент та економіка підприємства.

4. Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.

Чтв, 08/12/2016

ІІІ Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Суспільство, культура, особистість у сучасному світі»

Планується робота за секціями:
1. Філософія.
Особистість у вимірах філософського аналізу. Світ культури як буття людини.
2. Політологія.
Політична культура сучасного суспільства: проблеми та перспективи розвитку.
3. Правознавство.
Правові засади буття особистості у сучасному суспільстві.
4. Соціологія.
Проблема цінностей особистості та суспільства в епоху культурних змін.

Участь у конференції безкоштовна.

Чтв, 01/12/2016

ІІІ Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Суспільство, культура, особистість у сучасному світі»

Організатори: ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
місце проведення:м.Луцьк,вул.ЛесіУкраїнки,47

Планується робота за секціями:

Втр, 01/11/2016

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ОБРАЗ МІСТА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ»

Галузь: 

Місце проведення: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (головний корпус, пр. Волі, 13, Луцьк)

Робочі мови: українська, англійська, російська

Напрями роботи конференції:

Птн, 04/11/2016
Підписатися на RSS - м.Луцьк