Київ (Україна)

Міжнарод на наукова конференція "Природничі музеї та їх роль в освіті і науці"

Галузь: 

Геологічний факультетКиївського національного університету імені Т. Шевченка разом з Національним науково-природничим музеєм НАН України запрошує Вас взяти участь у науковій конференції «ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТІ І НАУЦІ», що відбудеться 27-30 жовтня 2015 р. у м.Києві.

Напрямки конференції:

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»

Галузь: 

3-5 листопада 2014 р. відбудеться VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Захід реалізовується на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Наукові напрями роботи конференції:

‒Філософія освіти у визначенні стратегії розвитку вищої школи України на початку ХХІ століття.

‒Педагогіка вищої школи як наука, практика, навчальна дисципліна.

‒Психологічна педагогіка як теорія і практика розвитку педагогічної майстерності.

‒Мистецька освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

‒Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ.

‒Я-концепція – домінанта професійного і особистісного розвитку студента.

‒Особливості роботи з обдарованими студентами.

‒Зарубіжний досвід упровадження контекстно-професійної підготовки фахівця.

‒Педагогічна аксіологія та аксіопедагогіка як субдисципліни педагогічної науки.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

Організатори:
- Міністерство освіти і науки України
- Національна академія педагогічних наук України
- Інститут вищої освіти НАПН України
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний авіаційний університет
- Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
- Національний Темпус-офіс в Україні
- Британська Рада в Україні
- Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)

Відкриття. Вступне слово
- Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
- Андрю РОЗБАШ, Радник, Голова Відділу співробітництва, Представництво Європейського Союзу в Україні
- Юрій КОРОВАЙЧЕНКО, Директор Департаменту вищої освіти, Міністерство освіти і науки України
- Василь КРЕМЕНЬ, Президент Національної академії педагогічних наук України

1-ше Пленарне засідання – Врядування та лідерство у вищій освіті
- Артур МЕТТІНГЕР, Ректор, Віденський університет прикладних наук (Австрія)
- Івлін РАГГ, Директор з політики вищої освіти, член групи Віце-канцлера, Університет Вестмінстера(Сполучене Королівство)

2-ге Пленарне засідання – Вища освіта та наука

Keywords: 

Fields: 

Locations: 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Вища Освіта України у Контексті Інтеграції до Європейського Освітнього Простору"

Галузь: 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Вища Освіта України у Контексті Інтеграції до Європейського Освітнього Простору" відбудеться в місті Києві з 20.11.2014 по 22.11.2014.

Організатори конференції: Міністерство Освіти та Науки України Східно-Європейський Інститут Психології (Україна-Франція) Двнз «Переяслав-Хмельницький Університет ім Григорія Сковороди» Львівський Обласний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти Західно-Украінський Ресурсний Центр

Напрями роботи конференції:

ІV Міжнародна науково-практична конференція “ІНШОМОВНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ: МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ”

6-я международная студенческая конференция по вопросам информационной безопасности «CyberSecurity for the Next Generation» 2014

Галузь: 

Організатори: Национальный технический университете Украины «Киевский политехнический институт»
К участию приглашаются студенты и аспиранты технических и гуманитарных специальностей вузов России и стран СНГ.

Возможности конференции:

Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров'я та довголіття

Галузь: 

В м. Києві 02-03 червня 2011 року відбудеться Науково-практична конференція "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров'я та довголіття", внесена до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2011 році". Конференція присвячена подальшому розвитку народної медицини в Україні та світі.

В програму Конференції включені семінари та мастер-класи за наступними тематиками:

- Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу. Стратегія розвитку.

- Здоров'я, довголіття - зміст народної і нетрадиційної медицини.

- Біоенергоінформаційні технології в медицині.

- Натуропатія і гомеопатія.

- Цілительство - самобутній напрямок народної і нетрадиційної медицини.

- Нормативно-правові засади урегулювання народної і нетрадиційної медицини в Україні.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Біотехнологія: звершення та надії"

Галузь: 

Address:
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна

E-mail Оргкомитета:
biotech_2014@mail.ru

Організатори:
ННІ Рослинництва, екології і біотехнологій

Вартість участі, проживання та харчування:
Очна участь - 100 грн., заочна участь - 50 грн

Національний університет біоресурсів і природокористування України запрошує Вас взяти участь у роботі ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», яка відбудеться у Києві 15-16 травня 2014 року. Організатором конференції є факультет біотехнології ННІ Рослинництва, екології і біотехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України. Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що займається розвитком біотехнології та стимулювання наукового диспуту щодо досягнень в області біотехнологій; пошуку інноваційних шляхів розвитку біотехнологічних наук.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Робота планується за такими напрямками:

Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання сучасної юриспруденції – від теорії до практики» за організаційної

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Address:
вул. Котельникова, 25, м.Київ, 03115, Україна

E-mail Оргкомитета:
csps-elsa-conf@sciencepractice.com.ua

Організатори:
Центр Науково - Практичних Студій

Конкурс НАН України на здобуття премій для молодих учених і студентів ВНЗ

Адрес:
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54

E-mail Оргкомитета:
8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63

Организаторы:
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Національна Академія Наук України
оголошує конкурс
на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Locations: 

Forums: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ (Україна)