Кривий Ріг

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств»

Галузь: 

Шановні колеги!

Оргкомітет ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств», яка відбудеться 23-24 квітня 2013 року у Криворізькому економічному інституті КНУ, запрошує викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, наукових установ до обговорення теоретичних і практичних проблем економічного розвитку вітчизняних підприємств та визначення пріоритетів їхнього функціонування.

Напрями роботи конференції:

[list]
[*]Пріоритети забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств в умовах глобалізації.
[*]Сучасна парадигма управління стратегічним потенціалом підприємств.
[*]Управління людським капіталом підприємств в умовах розвитку економіки знань.
[*]Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств.
[*]Фінансові інструменти антикризового управління підприємством.
[*]Технології комплексу «маркетинг-мікс» у підприємницькій діяльності.
[*]Методологічні проблеми побудови системи управлінського обліку.

V Всеукраїнська студентська наукова конференція "Східнослов'янська філологія: здобутки і перспективи".

Тематика конференції:

1. Духовність філології.

2. Усна народна творчість східних слов'ян.

3. Теорія літератури.

4. Історія української літератури.

5. Історія російської літератури.

6. Актуальні проблеми сучасної світової літератури.

7. Гендерний напрям у літературознавстві.

8. Структура та семантика слова і тексту в синхронії та діахронії.

9. Зіставне вивчення східнослов'янських та германських мов у теоретичному та лінгводидактичному аспектах.

10. Методика викладання української та російської мов.

11. Методика викладання рідної та світової літератури.

12. Соціолінгвістичні проблеми сучасної України.

Заявки та матеріали надсилати за адресою:

Мішеніній Тетяні Михайлівні Гамалі Ользі Ігорівні

кафедра української мови кафедри російської

філології та

зарубіжної літератури

Всеукраїнська науково-методична конференція "Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи"

Галузь: 

8-10 квітня 2009 року на базі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Криворізького технічного університету відбудеться Всеукраїнська науково-методична конференція "Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи".

Проблематика конференції

1. Теоретико-методологічні засади вищої освіти у світлі Болонського процесу.
2. Сучасні проблеми професійної освіти.
3. Інноваційні технології в професійній підготовці та діяльності фахівців.
4. Гуманітаризація та гуманізація навчально-виховного процесу в закладах освіти.
5. Актуальні проблеми мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців.
6. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою.
7. Проблеми фахової підготовки педагога професійного навчання.
8. Перспективи професійної самореалізації педагога професійного навчання.
9. Становлення педагогічної майстерності фахівця в умовах неперервної освіти.
10. Професійне становлення майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.
11. Управління професійною освітою і навчанням на виробництві.

Робочі мови конференції - українська, російська.

Підписатися на RSS - Кривий Ріг