Кременчук

ХХ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

Галузь: 

Тематичні напрями роботи конференції
― Геометричне моделювання технічних процесів.
― Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
― Проблеми створення нових машин і технологій.
― Транспорт. Дорожні та будівельні машини.
― Фізичні процеси гірничого виробництва.
― Матеріалознавство.
― Геодезія, землевпорядкування та кадастр.
― Екологічна безпека.
― Зміни клімату, виклики та реагування.
― Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
― Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.

ІІІ всеукраїнська науково-технічна конференція "Інформаційні технології в економічних та технічних системах" (ІТЕТС – 2009)

Галузь: 

Оргкомітет має честь запросити Вас і зацікавлених молодих учених та студентів Вашого ВНЗ взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції “Інформацій- ні технології в економічних та технічних системах” (ІТЕТС-2009)

Мета конференції:
Виявлення обдарованої молоді, стимулювання розвитку студентської наукової роботи, безпосереднє спілкування молодих вчених вищої школи з метою ознайомлення з новими розробками і досягненнями у відповідних галузях науки і техніки.
Конференція відбудеться 15-16 квітня 2009 року у Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Пролетарська, 24/37

Оргкомітет буде Вам вдячний за поширення даної інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інтелектуальні методи і засоби проектування інформаційних технологій.
2. Інформаційні технології в електронній та напівпровідниковій техніці.
3. Інформаційні технології та моделювання в економічних системах.
4. Інформаційні технології та моделювання в інженерній механіці.
5. Інформаційні технології в екології та охороні довкілля

Підписатися на RSS - Кременчук