Харків

Кафедра "Міжкультурної комунікації та іноземної мови" НТУ "ХПІ"

Матеріали Студентських конференцій НТУ "ХПІ"

Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство у ХХІ ст."

На конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

Срд, 22/04/2015

Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»

Галузь: 

Організатори:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Напрямки роботи конференції:

Типи дискурсів: інституційний, неінституційний та художній.
Жанрова специфіка мовлення і художніх творів, переосмислення напрямів і течій як систем творчих принципів.
Сучасні методичні засади викладання іноземних мов та історії літератури.

Робочі мови конференції: англійська, іспанська, китайська, німецька, російська, українська, французька.

Чтв, 02/04/2015

Розклад занять НТУ "ХПІ"

Кафедра “Мультимедійних інформаційних технологій і систем” НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедра “Мультимедійних інформаційних технологій і систем” НТУ ХПІ навчає студентів за напрямом “Акустотехніка“: 6.050803 та спеціальності “Аудіо-, відео-та кінотехніка”

Международна рамочная программа по исследованиям и инновациям ГОРИЗОНТ 2020

Галузь: 

За підтримки Міністерства освіти і науки України в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» почалася практична робота спрямована на підвищення ефективності виконання науково-дослідних та інноваційних робіт – створено 3 контактних пункту Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за наступними напрямками:
– Нанотехнології, сучасні матеріали і передові технології виробництва та переробки – керівник проф. Хрипунов Г.С .;

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння»

Галузь: 

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння» заснований Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” у 2002 році (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ № 6393 від 29.07.2002 р.) і внесений до Переліку наукових фахових видань України. У 2010 році журнал пройшов перереєстрацію (Постанова ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.).

Видається журнал двічі на рік, в якому статті друкуються російською, українською, англійською або німецькою мовами. Він є правонаступником науково-технічного збірника «Двигуни внутрішнього згоряння» Харківського політехнічного інституту, видання якого почалося з 1965 року.

Головний редактор журналу – Марченко Андрій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії Вищої школи України, Лауреат державної премії, професор, доктор технічних наук.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Галузь: 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1193 від 21.10.2014 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році” Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” затверджено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” (див. додаток 2 до наказу, п. 22).
Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у ІІ турі конкурсу.
Для участі у конкурсі просимо Вас до 26 січня 2015 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи переможців І-го туру конкурсу Вашого ВНЗ.

Конкурс проводиться за такими спеціальностями::
• Прикладна геометрія, інженерна графіка;
• Технічна естетика;
• Ергономіка.

Кафедра біотехнології і аналітичної хімії НТУ "ХПІ"

Галузь: 

Кафедра біотехнології та аналітичної хімії НТУ "ХПІ" утворена в 1998 році на базі загальної кафедри аналітичної хімії, яка в 1940 році була виділена з кафедри хімії в самостійну кафедру біотехнології і аналітичної хімії.

З 1980 року по теперішній час кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Клещев Микола Федосович, випускник ХПІ (1960 р.), фахівець в галузі каталізу, біокаталізу, аналізу хімічних і біологічних систем.

Кафедра займає площу понад 700 м2 на третьому поверсі хімічного корпусу. На кафедрі є спеціалізовані навчальні та наукові лабораторії: фармацевтичної біотехнології, біомолекулярних досліджень, агробіотехнології, біохімії і мікробіології, контролю якості біологічних та хімічних систем, оптичних і хроматографічних методів аналізу, а також лекційна аудиторія, яка оснащена технічними засобами навчання.

Сторінки

Підписатися на RSS - Харків