Дубно

І Регіональна науково-практична конференція "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання"

Галузь: 

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за наступними напрямами:

1. Організаційно-інформаційний механізм управління структурною перебудовою господарюючих суб’єктів.
2. Правові аспекти ефективного використання ресурсів національної економіки України.
3. Українська минувшина й сьогодення: історико-політичний та соціокультурний виміри.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції планується видати Збірник тез конференції

Останній день подачі документів - 20 листопада 2010р.

Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:
1. заявку про участь у конференції (назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад zayav_Kovalchuk – не пізніше 20 листопада 2010 р.;
2. тексти тез (2–3 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Kovalchuk), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог;
3. роздрук тексту тез, підписаний авторами та їх електронну версію (назва файлів, наприклад, tez_Kovalchuk), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог;

Підписатися на RSS - Дубно