збірник

Міжнародній науково-практичній конференції «МИСТЕЦЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ»

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними
проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій
громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.
Збірник наукових праць «Економічний аналіз» входить до Переліку наукових фахових видань
України у галузі економічних наук (наказ МОН України від 09.03.2016 р. № 241) та індексується в
міжнародних каталогах та наукометричних базах.

Чтв, 15/12/2016

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "Развитие научных связей в изменяющемся мире"

Галузь: 

Название - Научно-информационный центр «Знание»

Тема - Международная конференция «Развитие научных связей в изменяющемся мире»

Дата - 15 ноября 2014, город Харьков

Ссылка для заполнения онлайн-регистрации находится на нашем сайте

В файле "информационный лист" на нашем сайте Вы найдете дополнительную информацию о мероприятии. В случае необходимости можете связаться с нами воспользовавшись контактной информацией, которая указана ниже.

Тел. - +38 (098) 092 10 11
Почта - events@nic-znanie.org.ua
Веб. - nic-znanie.org.ua

Международная научно-практическая интернет-конференция на тему: «ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Галузь: 

Международная научно-практическая интернет-конференция на тему:

«ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

30 декабря 2011 года | г. Днепропетровск

Цель конференции:
Целью конференции является развитие науки, а через нее и практики, распространение экономических знаний среди заинтересованной слои студентов, аспирантов, молодых ученых и практикующих экономистов.

Секции конференции

1. Экономическая теория.
2. Финансы и страхование.
3. Банковское дело.
4. Международная экономика.
5. Менеджмент инновационной и инвестиционной деятельности.
6. Экономика предприятия.
7.Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами.
8. Экономика труда и управление персоналом.
9. Бухгалтерский, управленческий учет и аудит.
10.Финансы и налоговая политика.

Информация о конференции

Рабочие языки конференции: украинский, английский и русский
Форма участия: заочная

С материалами конференции может ознакомиться каждый пользователь сети Internet любой страны.
Тезисы размещаются в формате Adobe Reader на данном сайте perspektyva.dp.ua

Условия участия

Запрошуємо до публікації у фаховому виданні з історії

Галузь: 

Шановні колеги!

Формується XXIX випуск фахового збірника "Наукові праці історичного факультету "Запорізького національного університету". Матеріали приймаються до 15 жовтня 2010 р. Видання часопису заплановане на грудень 2010 р.

Видання публікує статті вчених, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя. Проблематика збірника: актуальні проблеми давньої, нової та новітньої історії України, питання всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, теорії і методології історичної науки.

Військово-історичний збірник «Полігон».

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Міжрегіональна асоціація дослідників військової історії запрошує науковців надавати свої статті та повідомлення для публікації у військово-історичному збірнику «Полігон». Статті та відомості про авторів пересилати вкладеним файлом на адресу: polihon@bigmir.net
Вже видані матеріали 1 випуску можна побачити на сайті http://madvi-odesa.mylivepage.com

Підписатися на RSS - збірник