сталий розвиток

Міжнародна наукова конференція "Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн"

Галузь: 

Організатори:
- ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Дніпропетровськ)
- УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (м. Хмельницький)
- МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕСУРСІВ (РФ, ФРН, Австрія, Польща, Україна)

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. Сталий розвиток національного господарства;
2. Сталий розвиток підприємств;
3. Сталий розвиток регіонів;
4. Демографія та соціальна політика в контексті сталого розвитку;
5. Економіка природокористування і екологія;
6. Вирішення проблем сталого розвитку на інноваційно-інвестиційній основі;
7. Проблеми бухгалтерського обліку витрат підприємств на реалізацію соціальних та екологічних проектів;
8. Менеджмент та маркетинг у сталому розвитку;
9. Фінансово-кредитна система та сталий розвиток.

УВАГА!
Конференція проводиться у заочній формі.
Автор отримує друковане видання збірки тез доповідей учасників. На вимогу автора надаються контакти учасника для можливості проведення дискусій з приводу наукових досліджень.

За підсумками конференції буде оперативно видано тематичний випуск журналу «Сталий розвиток економіки» (м. Хмельницький), включеного ВАК України у перелік фахових видань з економічних наук.

Підписатися на RSS - сталий розвиток