наукова конфереція

Всеукраїнська конференція науковців та практиків «ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» м. Львів, 23-24 вересня 2011 р.

Галузь: 

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

01. теорія та історія держави та права;
02. конституційне право;
03. кримінальне право та процес;
04. цивільне право та процес;
05. господарське право та процес;
06. адміністративне та фінансове право;
07. трудове право та право соціального забезпечення;
08. міжнародне право та право ЄС;
09. порівняльне правознавство;
10. кримінально-виконавче право та кримінологія;
11. криміналістики та судова експертиза;
12. екологічне, земельне та аграрне право.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола, 7

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Підписатися на RSS - наукова конфереція