літературознавство

ІX Міжнародна науково-практична конференція «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація»

Контактні дані:
Телефон мобільний тел.(067) 596-65-17
Телефон стаціонарний тел. (044) 406-71-46
Електронна адреса E-mail: applied_linguistics@ukr.net
Чтв, 14/04/2016

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Філологія ХХІ століття»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Філологія ХХІ століття», присвяченій 125-й річниці від дня народження акад. Л.А. Булаховського, яка відбудеться 19-20 квітня 2013 року.

Напрями роботи:

  1. Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.
  2. Актуальні питання сучасного літературознавства.
  3. Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).
  4. Інноваційні освітні технології.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Календар:

  • до 20.01.2013 – прийом заявок;
  • до 20.02.2013 – прийом статей;
  • до 20.03.2013 – розсилка запрошень, прийом оргвнесків.

Матеріали конференцій будуть опубліковані у збірнику до початку роботи конференції.

Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської та українського літературного процесу"

Галузь: 

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
"Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської
та українського літературного процесу",
що відбудеться 27-28 листопада 2008р. в Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича.
На конференції планується робота секцій: літературознавчої, лінгві¬стичної, історико-культурологічної та методико-педагогічної.
Для участі в конференції просимо подати заявку з темою та відомостями про доповідача (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, адреса, телефон)
Матеріали конференції будуть надруковані за кошти авторів в «Науковому віснику» Чернівецького університету, який входить до переліку фахових видань ВАК України. Вартість однієї сторінки – 10 гривень.

Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку

Галузь: 

„Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
(До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

На конференції передбачаються наступні секції:
1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
2. Григорій Кочур як культуролог.
3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
6. Кочурознавство у ХХІ віці.

Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
Реєстраційний внесок – 50 грн.
Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.

Українська філологія: школи, постаті, проблеми

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті), яка відбудеться 20-21 листопада 2008 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Наукова проблематика конференції:

– Літературознавча думка Львівської філологічної школи (минуле і сучасне).

– Франкознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

– Львівська мовознавча школа – національні лінгвістичні традиції – сучасна світова філологія.

– Українська фольклористика: традиції і перспективи.

– Сильвети вчених-філологів у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Біобібліографічний контекст.

– Перед літературознавчим дзеркалом: дискурс сучасного літпроцесу.

– Компаративістичні студії у Львівському університеті: славістичний та орієнталістичний напрями.

Тематика круглих столів:

– Актуальні проблеми сучасної літературної критики: критерії оцінки; естетичні засади критики; традиції і новаторство.

Підписатися на RSS - літературознавство