інформація

Значення Інтернету в сучасному суспільстві

В умовах розвитку сучасного суспільства інформаційні технології глибоко проникають життя людей. Вони дуже швидко перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. Зараз важко знайти сферу, в якій зараз не використовуються інформаційні технології. Так, у промисловості інформаційні технології застосовуються не тільки для аналізу запасів сировини, комплектуючих, готової продукції, але і дозволяють проводити маркетингові дослідження для прогнозу попиту на різні види продукції, знаходити нових партнерів і багато іншого.

Птн, 09/12/2016

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю "Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті"

Організатори: Інститут автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова
Місце проведення: м.Київ,вул.Шевченка,5

Напрямки роботи конференції

Срд, 23/11/2016

Інформація про діяльність НТУ ХПІ

II Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху"

Галузь: 

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції!

Організатори:

  • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  • Інститут післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
  • Українська бібліотечна асоціація
  • Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України)
  • (Список організаторів уточнюється до 1.12.2013 – запрошуємо до співробітництва)

Основні питання конференції:

Національні та міжнародні проекти доступу до наукової інформації;
Наукометричні та бібліометричні інструменти оцінки наукових досліджень;
Наукові журнали: нові моделі та технології створення та розповсюдження;
Відкритий доступ: інституційні та тематичні депозитарії, журнали відкритого доступу;
Створення і використання наукових електронних ресурсів та електронних бібліотек;
Питання інтелектуальної власності при створенні і використанні електронних ресурсів;
Новітні інформаційно-комунікаційні технології в університетських бібліотеках.
В межах Конференції також відбудуться:

Підписатися на RSS - інформація