гуманітарні науки

Всеукраїнська конференція студентів, молодих учених та спеціалістів «Гуманітарна наука в умовах розвитку інформаційного суспільства. Історична наука в сучасному інформаційному просторі»

Державний заклад

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

м. Одеса,

вул. Фонтанська дорога, 4

тел.: (097) 373-65-20

verita77@yandex.ua

Срд, 12/10/2016

70-та науково технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів

Галузь: 

70-та науково технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів відбудеться в Одеській національній академії зв'язку 1-3 грудня 2015 року.
Конференція присвячена 150-річчю створення МСЕ та 95-річчю з дня заснування ОНАЗ ім. О.С.Попова

Тематика конференції:

Втр, 01/12/2015

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» г. Москва 26 октября 2013 г.

Галузь: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
г. Москва 26 октября 2013 г.

Принять участие в работе конференции приглашаются ученые, студенты, аспиранты, соискатели, а также интересующиеся тематикой конференции лица

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА ОНЛАЙН

Информация о мероприятии
Организатором научно-практической конференции «XII Международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук» является общественная организация Центр гуманитарных исследований «Социум» (г. Москва). Сборнику тезисов научных докладов присваивается соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК, а также код ISSN.

Информация об участии
Участникам необходимо до 25 октября 2013 года (включительно) заполнить online-заявку на участие на официальном сайте Центра и прислать тезисы доклада в электронном виде вместе с отсканированной копией квитанции об оплате организационного взноса на электронный адрес

info@society-science.ru.

Языки тезисов: русский, английский.
Форма участия: заочная.
Место проведения: г. Москва, ул. Театральная, 10, БЦ «Орбита».

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук"

Галузь: 

Конференція присвячена 20-річчю гуманітарного факультету Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ).

Планується робота секцій за такими напрямами:

 • Історичні науки в добу глобалізації: проблеми та перспективи.
 • Сучасні пріоритети філології: наука і практика.
 • Правові проблеми в умовах трансформації суспільства.
 • Філософія в контексті сучасної культури: людина, наука, освіта.
 • Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.
 • Політичні та соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства.
 • Проблеми професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ в контексті інформаційних процесів.
 • Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність.
 • Фізична культура в системі гуманітарної освіти.

Конференція буде проводитися 7-8 жовтня 2012 р. у конференц-залі НМетАУ (м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4). Реєстрація учасників 7 жовтня з 10.00 до 11.00 в холі біля конференц-зали.

Початок конференції - 11.00.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

ІІІ університетська конференція студентів і молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільнознавчих наук»

Галузь: 

Організатори:

 1. Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Інститут гуманітарних і соціальних наук
 3. Секція ради молодих вчених Інституту гуманітарних і соціальних наук

Напрямки роботи конференції

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

Галузь: 

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна);
 • Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені
 • Володимира Даля (м. Рубіжне) (Україна);
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна);
 • Південноросійський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут) (Росія);
 • Інститут філософії, соціології і права (Азербайджан)
 • Університет м. Ніш (Сербія)

Мета конференції - функціональний аналіз сучасної культури в інформаційному просторі з урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки філософії, етики та естетики, мистецтва, психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права.

Напрямки роботи конференції:

Філософія, релігія і культура

 1. Онтологія, гносеологія і метафізика інформаційної культури
 2. Духовність в сучасному інформаційному соціумі

IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Соціологія та соціальна робота
2. Психологія та педагогіка
3. Історія та культура
4. Філософія та релігієзнавство
5. Політологія
6. Документознавство
7. Мовознавство

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду”

Галузь: 

28-29 листопада 2008 р.
м. Остріг, Рівненська обл.

Організатори:

Національний університет
„Острозька академія”

Інститут проблем походження
і розвитку Всесвіту і життя

Всеукраїнська громадська організація „Духовність та благополуччя”

Духовна Академія „Міжнародний центр християнського лідерства”

Всеукраїнська громадська організація „Союз християнського відродження України”

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Підписатися на RSS - гуманітарні науки