фізичне виховання

Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»

Галузь: 

24 квітня 2013
Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція
«Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»
Робота секцій
1. Філософське осмислення наукового і культурного простору.
2. Соціально-гуманітарні вектори української культури і науки.
3. Етико-естетичні та фізичні аспекти виховання студентської молоді.
Форма участі: очна та заочна
Вимоги: Тези – 1-2 ст.
Вимоги до оформлення тез:
- робочі мови: українська і російська;

Міжнародна електронна науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні проблеми диференціації навантажень у фізичному вихованні та спорті»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Между-народной электронной научно-практической конференции «Педагогические, психологиче-ские и медико-биологические проблемы диффе-ренциации нагрузок в физическом воспитании и спорте», которая будет проходить 30 апреля 2010 года в Южно-украинском национальном педагогическом университете имени К.Д. Ушин-ского.

[b] Наукові напрямки: [/b]
1. Теорія та методика фізичного виховання і спорту в сучасних умовах розвитку суспільства.
2. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих колективах.
3. Проблеми відбору та спортивного зміцнення дітей і підлітків.
4. Медико-біологічні та психологічні аспекти спортивного тренування.
5. Організація фізичного виховання і занять спортом осіб з обмеженими можливостями

[b]
Требования к материалам,
представляемым на конференцию[/b]

Объем – 2 – 3 страницы печатного текста фор-мата А4.
Редактор – Microsoft Word 95/97/2000/2003.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, без переносов.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание – по ширине страницы.
Абзацный отступ – 10 мм.

ІV міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту"

Галузь: 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра ТМФВ, редакція журналу “Теорія та методика фізичного виховання” мають честь запросити представників Вашої організації до участі в конференції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
ІV міжнародна наукова конференція (27—28.11.2008 року)

Підписатися на RSS - фізичне виховання