фінанси

Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку" - 2013

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку", яка відбудеться 21 березня 2013 року.

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
Рівненський інститут ВНЗ
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Тернопільський національний економічний університет
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тематичні напрямки:

 1. Підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах забезпечення сталого розвитку.
 2. Фінансово-економічні проблеми та перспективи розвитку України.
 3. Проблеми обліку, аналізу та контролю в економіці України.
 4. Психологічні аспекти забезпечення сталого розвитку економіки України.
 5. Науково-педагогічне забезпечення економічної освіти в Україні.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:

XI Міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна 2013: Економіка"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Шевченківська весна 2013:Економіка", яка буде проводитися 18-22 березня 2013 року.

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Наукове товариство студентів та аспірантів

Тематичні напрямки:

 1. Економічна теорія;
 2. Фінанси та страхування;
 3. Банківська справа;
 4. Економічна кібернетика;
 5. Міжнародна економіка;
 6. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності;
 7. Облік, аналіз та аудит;
 8. Економіка підприємства та підприємництво.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням:
http://shv.univ.kiev.ua/uk/users/registration

Останній день подання матеріалів: 1 лютого 2013 року

Організаційний внесок:

 • для учасників з України - 150 гривень;
 • для іноземців - 25 євро.

Оплата участі:

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні"

Галузь: 

1 березня 2013 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні».

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Напрямки роботи конференції:

 • Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України.
 • Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
 • Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України.
 • Актуальні проблеми управління сучасним підприємством.

  Умови участі у конференції:

 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» - 2013

  Галузь: 

  Шановні колеги!
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни», яка відбудеться 20-21 лютого 2013 р. у ПВНЗ “Макіївський економіко-гуманітарний інститут” (м. Макіївка, Донецька обл.)

  Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Модернізація державних фінансів в умовах глобалізації.
 • Сучасні інструменти фіскального та монетарного регулювання економіки.
 • Фінансово-економічні проблеми сталого розвитку підприємств.
 • Регіональні аспекти інноваційної й інвестиційної діяльності і їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни.
 • Фінансово-економічна безпека в Україні.
 • Розвиток прикордонного співробітництва: форми та механізми взаємодії.

  Умови участі

 • II Міжнародна конференція “Сучасна стохастика: теорія та застосування”. (MSTA-III)

  Галузь: 

  Організатори конференції:
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Інститут математики Національної академії наук України
  Інститут кібернетики Національної академії наук України
  Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
  Драгоманова Національний педагогічний університет
  Український благодійний фонд сприяння розвитку математичних наук

  Міжнародна конференція "Сучасна стохастика: теорія та додатки III" присвячений 100-річчю Б. В. Гнеденко і 80-річчю М.І. Ядренко. Конференція буде проходити 10-14 вересня 2012 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Метою конференції є об'єднання зусиль національних і зарубіжних вчених з ймовірності та суміжних областях. Вона надає унікальну можливість для обміну ідеями та обговорення останніх результатів і нових тенденцій в теорії ймовірностей, статистики та їх додатків.

  Робочою мовою конференції є англійська.

  Міжнародна науково-практична конференція „Фінанси: сучасний стан та пріоритети розвитку ”

  Галузь: 

  Організатори:
  Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (м. Алмати, Казахстан)
  Інститут іноземних мов і ділової кар'єри (м. Алмати, Казахстан)
  Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (м. Умань, Україна)
  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського
  (м. Донецьк, Україна)
  Кримський економічний інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (м. Сімферополь, Україна)
  Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський інженерно-педагогічний університет” (м. Сімферополь, Україна)
  Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

  Тематичні напрямки конференції:

  Секційне засідання №1: „Сучасні напрями розвитку державних фінансів ”

  Секційне засідання №2: „Фінансово – аналітичне забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання (фінанси підприємства)”

  Секційне засідання №3: „Тенденції та перспективи розвитку обліку, фінансів та аудиту”

  Секційне засідання №4: „Теоретико – методичні проблеми інноваційної підтримки фінансового менеджменту”

  IV Міжнародна науково-практична конференція "Трансформаційні процеси в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи"

  Галузь: 

  Організатор: Аналітичний центр "Нова Економіка"

  У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи»

  Галузь: 

  Шановні науковці, викладачі, фахівці, аспіранти, магістри, студенти!

  Оргкомітет запрошує Вас до участі в роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбудеться в Херсонському державному аграрному університеті

  18 квітня 2012 р. о 12.00 в ауд. 104 – пленарне засідання, 14.00 – робота по секціях

  19 квітня 2012 р. о 10.00 в ауд. 315, 316 – робота по секціях

  Тематичні напрями роботи конференції (секції):

  1. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України.

  Міжнародна науково-практична конференція «ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ»

  Галузь: 

  Напрямки роботи конференції:strong

  • Теоретичні аспекти інноваційних процесів та їх вплив на реформування економіки України.
  • Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України.
  • Фінансові аспекти розвитку економіки України та їх вплив на проведення ринкових перетворень.
  • Місце та роль менеджменту в діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в умовах реформування економіки.
  • Актуальні проблеми розвитку управління сучасним підприємством.

  Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

  До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

  Умови участі у конференції

  VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

  Галузь: 

  VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для

  студентів, аспірантів та молодих вчених

  «ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

  Дата проведення: 20-21 січня 2012р.

  Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

  В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

  1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.

  2. Фінанси, гроші та кредит.

  3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

  Сторінки

  Підписатися на RSS - фінанси