філологічні науки

Всеукраїнська наукова конференція «Міфосвіт української поезії: генеза прочитання»

Всеукраїнська наукова конференція «Міфосвіт української поезії: генеза прочитання»
Відбудеться у місті Херсон 17 грудня 2015 року у Херсонському університеті

Для обговорення і дискусії виносяться такі питання:

Чтв, 17/12/2015

Міжнародна наукова конференція „Транскультурні коди літературного дискурсу”

Організатори:
Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету

Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В.І.Фесенко запрошує до обговорення таких проблемних полів:

• Гетеролінгвізм і письмо між мовами
• Імагологічні аспекти взаємопроникнення культур
• Теорія травми: у просторі між подією, рефлексією та оповіддю
• Ненормативне тіло

Чтв, 26/03/2015

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

Галузь: 

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

7 – 8 квітня 2014 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти та молоді дослідники

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

І. Психолого-педагогічні науки.
ІІ. Філологічні науки.
ІІІ. Соціо-гуманітарні науки.
IV. Природничо-математичні науки.
V. Економічні науки.
VI . Фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.

Оргкомітет до 25 березня 2014 р. приймає статті обсягом 5 – 6 сторінок (українською або російською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, таблиці або рисунки – не більше двох, усі поля – 2 см).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи розвитку науки"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми і перспективи розвитку науки"

E-mail Оргкомітету:
mail@bef.in.ua

Організатори:
Буковинська економічна фундація

Вартість участі, проживання та харчування:
80 грн. (для учасників з України, 10 грн. за сертификат участника), 20 долларів США (для участників з країн СНГ)

Дедлайн:21.12.2013

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» г. Москва 26 октября 2013 г.

Галузь: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
г. Москва 26 октября 2013 г.

Принять участие в работе конференции приглашаются ученые, студенты, аспиранты, соискатели, а также интересующиеся тематикой конференции лица

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА ОНЛАЙН

Информация о мероприятии
Организатором научно-практической конференции «XII Международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук» является общественная организация Центр гуманитарных исследований «Социум» (г. Москва). Сборнику тезисов научных докладов присваивается соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК, а также код ISSN.

Информация об участии
Участникам необходимо до 25 октября 2013 года (включительно) заполнить online-заявку на участие на официальном сайте Центра и прислать тезисы доклада в электронном виде вместе с отсканированной копией квитанции об оплате организационного взноса на электронный адрес

info@society-science.ru.

Языки тезисов: русский, английский.
Форма участия: заочная.
Место проведения: г. Москва, ул. Театральная, 10, БЦ «Орбита».

Підписатися на RSS - філологічні науки