фахове видання

Міжнародна наукова конференція "Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн"

Галузь: 

Організатори:
- ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Дніпропетровськ)
- УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (м. Хмельницький)
- МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕСУРСІВ (РФ, ФРН, Австрія, Польща, Україна)

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. Сталий розвиток національного господарства;
2. Сталий розвиток підприємств;
3. Сталий розвиток регіонів;
4. Демографія та соціальна політика в контексті сталого розвитку;
5. Економіка природокористування і екологія;
6. Вирішення проблем сталого розвитку на інноваційно-інвестиційній основі;
7. Проблеми бухгалтерського обліку витрат підприємств на реалізацію соціальних та екологічних проектів;
8. Менеджмент та маркетинг у сталому розвитку;
9. Фінансово-кредитна система та сталий розвиток.

УВАГА!
Конференція проводиться у заочній формі.
Автор отримує друковане видання збірки тез доповідей учасників. На вимогу автора надаються контакти учасника для можливості проведення дискусій з приводу наукових досліджень.

За підсумками конференції буде оперативно видано тематичний випуск журналу «Сталий розвиток економіки» (м. Хмельницький), включеного ВАК України у перелік фахових видань з економічних наук.

Міжнародна науково-практична конференція "Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах"

Галузь: 

Місце проведенння: Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ.
За результатами конференції будуть надруковані збірки тез доповідей та тематичний випуск фахового журналу.

Запрошуємо до публікації у фаховому виданні з історії

Галузь: 

Шановні колеги!

Формується XXIX випуск фахового збірника "Наукові праці історичного факультету "Запорізького національного університету". Матеріали приймаються до 15 жовтня 2010 р. Видання часопису заплановане на грудень 2010 р.

Видання публікує статті вчених, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя. Проблематика збірника: актуальні проблеми давньої, нової та новітньої історії України, питання всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, теорії і методології історичної науки.

Підписатися на RSS - фахове видання