економічна безпека

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління" 2014

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління", яка відбудеться у м. Дніпропетровськ 16-17 січня 2014 року.

Тематичні напрямки конференції

  • Економіка і управління національним господарством;
  • Економіка і управління підприємством;
  • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  • Гроші, фінанси і кредит;
  • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
  • Оподаткування та бюджетна система;
  • Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;
  • Математичні методи в економіці;
  • Державне управління, самоуправління та державна служба;
  • Економіка права;

Дедлайн: 16.01.2014

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Внутрішня торгівля: розвиток та механізми регулювання на макро- і мікрорівнях»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Механізм забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств торгівлі;
2. Економічна безпека торгівельного підприємництва в умовах європейської інтеграції України;
3. Пріоритети сучасного розвитку торгівлі і сфери послуг в Україні;
4. Інвестиційно-інноваційний розвиток торгівельного підприємництва;
5. Стратегія і пріоритетні напрми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі в системі ринкових відносин

V Міжнародна науково-практична конференція "ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (INFECO-2012)"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у V Міжнародній науково-практичній
конференціі "ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (INFECO-2012)" в м.
Харкові 24-26 квітня 2012 р.

Мета конференціі - обговорення наукових і практичних проблем
інформаційної та економічної безпеки.

Підписатися на RSS - економічна безпека