екологія

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми біології, екології та хімії"

Галузь: 

Останній термін подання матеріалів - 10 квітня 2012 року

Напрямки роботи конференції:

Міжнародна науково-практична конференція "Здоров'я людини в сучасному суспільстві"

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 1 червня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Галузь: 

Адреса: м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 Вінницький національний технічний університет
Телефони: (432) 59-84-43, 59-84-42
Факс: (432) 43-80-96
E-майл: petrukvg@gmail.com
Адреса оргкомітету: 21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 Вінницький національний технічний університет, інститут екології та екологічної кібернетики , Петруку В.Г.

Дата проведення: 21 - 24 вересня 2011 рік
Останній день подачі матеріалів: 23 травня 2011 рік
Повідомлення про запрошення: до 20 червня 2011 року

Наукові секції:
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.

V міжнародна молодіжна наукова конференція "Довкілля - ХХІ"

Галузь: 

[b]Напрями конференції:[/b]
1. Актуальні проблеми переходу регіонів до сталого розвитку.
2. Моніторинг навколишнього середовища. Методи та форми контролю стану екосистем.
3. Екологічна та техногенна безпека. Екологічне нормування антропогенних навантажень.
4. Екологічне виховання та освіта. Громадський рух за перехід до стійкого розвитку розвитку.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта»

Галузь: 

[b]Тематичні напрямки роботи конференції:[/b]
Фундаментальні та прикладні дослідження в географії.
Досягнення та перспективи екологічних досліджень в Україні.
Компетентнісний підхід у викладанні географії та екології в закладах освіти України та зарубіжжя.
Реєстрація учасників конференції з 900 до 1030 у центральному корпусі університету (вул. Садова, 2). Початок роботи конференції - 1100.
[b]Регламент роботи:[/b]
[list][*] доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.;
[*] доповідь на секції – до 10 хв.;
[*] повідомлення – до 5 хв.[/list]
До початку роботи конференції планується видання збірника наукових праць за поданими матеріалами.
Подання заявки учасника конференції та тез доповідей до [b]15 лютого 2010 року.[/b]
Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету:
на окремому аркуші заявку кожного учасника: прізвище, повне ім’я та по-батькові автора/авторів, місце навчання чи роботи, науковий ступінь, тематичний напрямок, адресу для кореспонденції, заявку для проживання у готелях міста (проживання та харчування на засадах самофінансування).

Конференція “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”

Галузь: 

6-8 жовтня 2009 року у м. Дніпропетровську, в Інституті проблем природокористування та екології НАН України відбудеться п’ята міжнародна науково-практична конференція “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”.

Мета конференції: обмін науковим та практичним досвідом у сфері вирішення проблем природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів, визначення нових підходів та напрямків досліджень, розробка рекомендацій для удосконалення законодавчо-нормативної бази, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем на основі наукової інформації.

Основні проблемно-тематичні напрямки роботи конференції :

* загальнотеоретичні проблеми сталого розвитку;
* соціальні і екологічні проблеми в контексті сталого розвитку;
* природні ресурси, їх доступність та вичерпність;
* технології природокористування, оцінка їх впливу на навколишнє середовище;
* економіка природокористування, нормування техногенезу та планування природоохоронних заходів;

IV Міжнародна Конференція Молодих Вчених „Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.”

Галузь: 

М. ОДЕСА, 16-19 ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.”, присвяченій 180-річчю з дня народження видатного фізіолога І.М. Сєченова. Конференція буде проводитись на базі біологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 16-19 вересня 2009 року.

До складу оргкомітету входять фахівці з різних галузей біологічної науки з України, Білорусі, Росії, Польщі, Узбекистану та Південно-Африканської Республіки.

На конференції планується розглянути та обговорити актуальні питання та проблеми сучасної ботаніки, зоології, гідробіології, мікології, фізіології, генетики, біохімії та екології.

Робота конференції планується за такими напрямками:

* Ботаніка та мікологія:
o систематика та флористика судинних рослин;
o альгологія, бріологія, мікологія та ліхенологія;
o проблеми екології та адаптації рослин та грибів.
* Тваринний світ наземних екосистем:
o фауна;
o екологія;
o охорона та раціональне використання.
* Тваринний світ водних екосистем:

6-та Міжнародна конференція "Співробітництво для вирішення проблеми відходів"

Галузь: 

Організатори конференції запрошують підприємства всіх форм власності, науково-дослідні й проектні організації, суспільні об'єднання, фінансові установи, лізингові й страхові компанії, структури влади й усіх, хто пов'язаний зі сферою управління відходами, взяти участь в 6-й Міжнародної конференції "Співробітництво для вирішення проблеми відходів", яка відбудеться 8-9 квітня 2009 р., в м. Харків.

Мета і завдання конференції - сприяти поширенню передового досвіду й практики, розвитку бізнесу в сфері управління відходами, представити нові розробки, устаткування, послуги, зміцнити контакти між зацікавленими сторонами, залучити до проблеми увагу інвесторів, промисловців, підприємців, громадськості, влади, ЗМІ.

Строк подання матеріалів для публікації продовжений до 1 грудня 2008р.

Програма

Конференція буде включати пленарні засідання й роботу секцій у вигляді усних і стендових доповідей. Планується проведення виставки екологічної літератури, спеціалізованих семінарів. Організатори сформують програму й розмістять її на сайті конференції після вивчення представлених для публікації матеріалів.

Основні тематичні напрямки

- Нормативно-правова база управління відходами

Сторінки

Підписатися на RSS - екологія