Держава і право

Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників «Новітні наукові дослідження держави і права – 2013»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:
- Теорія та історія держави та права. Філософія права.
- Конституційне право.
- Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право.
- Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право.
- Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право.
- Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право.
- Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу.

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції з актуальних проблем державотворення, яка відбудеться на базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ
18 – 19 травня 2013 р.

На конференції планується робота за наступними напрямками:
1 Теоретико-історичні шляхи розвитку держави та права.
2. Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах.
3. Сучасні питання цивільного права і процесу в руслі розвитку правової системи.
4. Теоретичні та практичні питання кримінального права і процесу на сучасному етапі розвитку правової системи.
5. Актуальні питання господарського права і процесу. Державне регулювання господарських відносин.
6. Шляхи розвитку адміністративного, фінансового, трудового, земельного, екологічного права у демократичному суспільстві.
7. Філософія та епістемологія права.
8. Юридична психологія.
9. Лінгвістика і право.
10. Завдання юридичної освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства.
11. Проблеми пошуку нових стимулів розвитку економіки в умовах світової економічної кризи.
12. Сучасні інформаційні технології в юридичній практиці.

Підписатися на RSS - Держава і право