богослів'я

Міжнародна наукова конференція "Тренос" Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду

Галузь: 

Організатор:
Національний університет "Острозька академія"

Тематичні напрямки:.
- "Тренос": історичні, філологічні та філософські аспекти;
- Богословські погляди Мелетія Смотрицького;
- Мелетій Смотрицький та полемічна література XVI - XVII ст.;
- Схоластика на українських землях;
- Українська та польська філософська думка в XVI-XVII ст.;
- Проблема міжрелігійного діалогу в полемічних творах ранньомодерного періоду.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

ХV Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина в силовому полі влади та ідеологій"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 10 квітня 2012 року

Питання для обговорення:
1. Суспільне вчення Церкви про владу, ідеології та гідність людини: богословські аспекти
2. Влада і людина у теоретичних концепціях і практиках державотворення
3. Влада і людина в Україні: досвід минулого та прогноз на майбутнє
4. Як впливають сучасні ідеології на духовний світ і гідність людини?

Умови участі:
Необхідно подати до оргкомітету:
1. Заявку на кожного учасника з визначеною секцією (У заявці зазначити: прізвище, ім'я та по батькові; науковий ступінь, звання; місце роботи (навчання), посада; поштова адреса, контактний телефон, e-mail);
2. Електронний варіант матеріалів;

Вимоги до оформлення тез:
файл MS Word
шрифт Times New Roman
кегль - 14; інтервал - 1,5 пт; всі поля - 2 см.
список використаної літератури в кінці статті в алфавітному порядку
посилання у тексті в квадратних дужках, де перша цифра - номер у списку літератури, а друга - номер сторінки. Напр., [12; 45-46], [9; 24-37], [ див.: 3;7]
файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі - doc

Підписатися на RSS - богослів'я