адміністрування

Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування»

Галузь: 

Напрямки роботи конференції
1. Інноваційні підходи до профорієнтаційної роботи по відбору претендентів до навчання за напрямом «Менеджмент».
2. Використання компетентісного підходу до підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту.
3. Сучасні проблеми модернізації структури навчальних планів підготовки менеджерів на основі функціонального та галузевого підходів.
4. Актуальні питання підвищення якості навчально-методичного комплексу нормативних та варіативних дисциплін в галузі «Менеджмент і адміністрування».

II Міжнародна науково-технічна конференція "Високопродуктивні обчислення"

Галузь: 

Організатори конференції:

 • Національна академія наук України
 • Міністерство освіти і науки України
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Тематика конференції:

 1. Створення, тестування та адміністрування супер-комп'ютерів;
 2. програмування високопродуктивних обчислювальних систем, масштабованість паралельних
  алгоритмів та програм, гетерогенні обчислення із застосуванням акселераторів;
 3. GRID-системи, Сloud-системи;
 4. застосування високопродуктивних обчислень в науці і промисловості;
 5. безпека та захист інформації.

Контрольні терміни
до 1 липня 2012 - прийом заявок на участь у конференції, прийом тез доповідей або повних текстів для рецензування.
до 20 липня 2012 - повідомлення авторів доповідей про рішення Програмного комітету.
до 1 серпня 2012 - оплата оргвнеску для авторів доповідей.

http://www.hpc-ua.org/

Зв'язок з оргкомітетом:
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ",Корпус 18,

Підписатися на RSS - адміністрування