Значимість психології в житті сучасної молоді та вплив сучасних інфрмаційних технологій на їх психологічний стан

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

На сьогоднішній день сучасне суспільство перейшло в так зване постіндустріальне суспільство, яке вступило в новий етап суспільного історичного розвитку. Більшість людей зайняті у сфері інформаційних технологій, інформаційних послуг тощо, а сучасне покоління у свою чергу не уявляє свого життя без телефонів, комп’ютерів, Інтернету, що в свою чергу впливає на психологічний стан, емоції та почуття.
Молоде покоління творить сьогоднішній світ і психологічний стан має відіграє важливу для його розвитку. Тож, потрібно дослідити значимість психології поряд з бурхливим розвитком інформаційних технологій в сучасному суспільстві, зокрема в житті молодого покоління.
Щодо терміну інформаційного суспільства, то цей термін з`явився на початку 1960-х майже одночасно у США – Ф. Махлупом у Японії – Т. Умесао і використовується для визначення суспільства та масштабів інформації та доступу до неї у сфері культури, політики, економіки. Існують різні підходи до визначення та становлення інформаційного суспільства, зокрема у розвинутих країнах.
Постіндустріальний та інформаційний етап розвитку суспільства досліджували Д. Белл, Р. Дарендорф, А. Турен, Ф. Феррароті, Е.Тоффлер, Дж. Нейсбіт, Й. Масуда, Дж. Бенігер, З. Бжезинський, М. Кастельс М. Маклюен, А. Урсул та інші. Досліджнням проблем інформаційного суспільства займаються сучасні українські вчені В. Гавловський, В. Цимбалюк, А. Гальчинський, М. Згуровський, А. Колодюк, Р. Калюжний. Працюють у цьому напрямку російські вчені В.Іноземцев, Г. Артамонов, М. Мойсєєв, Т. Єршова та інші.
Можна стверджувати, що сучасна молодь - це повністю інформаційне, постіндустріальне суспільство, на яке відчутно має вплив розвиток новітніх технологій, збільшенні обсягу інформації, технологічних систем, яке у свою чергу радикально відрізняється від попереднього етапу розвитку цивілізації.
На думку Д. Лайона, інформаційне суспільство є новою фазою в історичному розвитку передових країн. Процес «інформатизації» не залишає недоторканою жодну сферу суспільної діяльності: від повсякденного життя до міжнародних відносин та від сфер дозвілля до виробничих відносин. Те, що політичні рішення можуть бути комп’ютеризовані, стає фактом [1]

А. Тоффлер визначає інформацію і знання найбільшим відкриттям ХХ століття, що у свою чергу змінює образ життя, відносини, суспільний лад, політику, морільні цінності, свідомість, психологічний стан тощо. А. Тоффлер називає це новим ладом життя. [2]
Важливим чинником на формування комунікації та взаємин в сучасному молодому суспільстві є дослідження впливу спілкування в соціальних мереж і вплив на психологічний стан так званої електронної реальності.
М. Маклюен вважається одним з класиків у галузі теорії масових комунікацій. М. Маклюен важливим вважає вивчення електронних засобів спілкування, а також процесів комунікації. В якості естетико – психологічного та соціального об'єкта телебачення привертає увагу, оскільки воно, на думку М. Маклюена, «вбирає» в себе інші мас- медіа (радіо, кіно, пресу), і тим самим є визначальним елементом інформаційних технологій та інформаційних мереж – тобто «Електронного суспільства» [3].
Актуальність теми визначається тим, що молодь є прогресуючою силою у розвитку суспільства. Вивчення та контроль її розвитку під впливом різних факторів, зокрема інформатизації є важливим для майбутнього кожної сучасної, розвиненої країни.
Найперше, що впливає на психологічний стан – це те, що оточує сучасну молодь та дітей кожного дня і те, без чого вони не уявляють свого життя. Комп`ютер, Інтернет, ігри ось найперший і найближчий друг молодого покоління. Поряд з комп`ютемор проходить дитинство сучасних дітей, молоді, які, проводячи весь час у віртуальному світі, нехтують друзями, спортом, здоров`ям. Найбільш відомий психічний розлад, який спричиняє комп`ютер та ігри – це так звана комп`ютерна залежність або інтернет-залежність.
Спершу людина, захопившись «іграшкою», не усвідомлюючи цього, проводить майже увесь вільний час за ком`ютером, телефоном або у соціальних мережах, починає менше цікавитись друзями, рідними. Людину поглинає віртуальний світ, який починає заміняти реальний. Таку поведінку можна вважати першою стадією залежності, так як людина, хоча і проводить багато часу в Інтернеті тощо, але це не впливає на її психологічний стан, сон, працездатність, емоції.
На другій стадії симптоми починають збільшуватись, що відбивається на зміні образу життя. Людина не уявляє свого життя без Інтернету, комп`ютемора, ігор. На цій стадії, на відміну від першої погіршується увага, працездатність, з`являється безсоння, погані думки. Найчастіше залежний від ігор, поринувши у віртуальний світ, відмовляється від сну, або вночі грає, а декілька годин вдень спить, що у свою чергу стає поштовхом до вживання великої кількості кави, сигарет, різноманітних енергетичних напоїв. Погіршується психологічний стан, з`являється головний біль, підвищення і зниження тиску, біль та ломота у тілі.
Найважча стадія залежності – третя. Так звана соціальна дезадаптація. На цій стадії людина постійно знаходиться у депресії, постійному конфлікті з близькими, рідними, колегами та друзями. На цій стадії дуже важко самостійно переключитись на щось інше. Залежна людина повністю поглинута віртуальністю, навіть усвідомлюю це не може зайняти себе чимось іншим, відчуває ще більшу втому і все знову, і знову повертається до віртуального світу. Одним варіантом вирішення такої проблеми є звернення до спеціалістів та психологів. В Україні, порівняно і США, де віртуальна залежність вважається психологічним захворюванням і лікується психологами і психіатрами, у нас лише розробляється.