XIIІ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 14 Квітень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

XIIІ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»

Програма конференції включає в себе розгляд актуальних питань та проблемних тематик в медицині за основними напрямами:Мови конференції українська, російська, англійська.
1 Внутрішня медицина
2 Хірургія, травматологія та ортопедія, дитяча хірургія, онкохірургія, офтальмологія
3 Педіатрія
4 Акушерство та гінекологія
5 Психіатрія, наркологія, неврологія та медична психологія
6 Мікробіологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби, імунологія та алергологія
7 Нормальна та патологічна морфологія, онкологія
8 Нормальна та патологічна фізіологія, фармакологія, біохімія
9 Гігієна та соціальна медицина
10 Профілактична медицина, здоровий спосіб життя
Форми участі у конференції:
1 Публікація тез та усна доповідь
2 Публікація тез та стендова доповідь
3 Тільки публікація тез
4 Вільний слухач
Адреса
Наукове товариство медичного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Площа Свободи, 461022, м. Харків
Телефон
0 96 488-64-08
E-mail:
medstudscience@karazin.ua